Busjes zoekt naam

Busjes zoekt naam Later dit jaar rijden er elektrische busjes door het autovrij gebied van de Gentse binnenstad, de zogeheten ‘People movers’. Zo moet het voor mensen die minder goed te been zijn makkelijker worden zich te verplaatsen. Zowel in "de Wijze Gazet" over mobiliteit in Gent, als in de pers verscheen een oproep naar originele ideeën voor de naam van de elektrische busjes. Lees meer...


Gepubliceerd op: 12-01-2017

Evaluatie invoering parkeerplan

Evaluatie invoering parkeerplan In 2016 werd het nieuwe parkeerplan stapsgewijs ingevoerd in Gent. Nieuwe parkeerautomaten, nieuwe zones voor betalend parkeren en bijhorende nieuwe parkeertarieven moeten zorgen voor meer parkeerplaats voor bewoners en een eenvoudigere tariefstructuur. Bij de stapsgewijze uitrol van het parkeerplan kwamen zowel technische als niet-technische problemen en ‘kinderziektes’ aan het licht. Lees meer...


Gepubliceerd op: 06-01-2017

Publiciteit binnen beschermde stadsgezichten

Publiciteit binnen beschermde stadsgezichten De omgeving van de Gras- en Korenlei maakt deel uit van een beschermd stadsgezicht. Ondernemers en handelaars die binnen, of in de buurt van, een beschermd stadsgezicht gevestigd zijn worden vaak geconfronteerd met zeer strikte richtlijnen inzake publiciteit en verlichting van hun zaak. Lees meer...


Gepubliceerd op: 04-01-2017

Welkom

Beste bezoeker

Gent is niet alleen de stad waar ik geboren en getogen ben, maar ook de stad waar ik al bijna zes jaar tracht uw spreekbuis te zijn. Op deze website leest u meer over mijn activiteiten als gemeenteraadslid en als fractievoorzitter van Open Vld. Bekijk mijn persoonlijke gegevens, mijn realisaties, mijn tussenkomsten en u weet waarvoor ik sta. Maar ook uw ideeën en bedenkingen zijn welkom. Dankzij uw inbreng weet ik wat u het meeste aanbelangt!

Er gaat uiteraard niets boven een goede babbel en een persoonlijke handdruk. Maar ook alle online feedback is welkom. Aarzel dus niet om mij te contacteren of naar mijn zitdagen te komen. Op mijn contactpagina vindt u alvast mijn gegevens.

Neem af en toe ook eens een kijkje op mijn website: via regelmatige posts hou ik u op de hoogte van het reilen en zeilen binnen het Gentse stadsbestuur. U kan uiteraard ook steeds inschrijven op mijn nieuwsbrief of mij volgen via Facebook of Twitter.

Groeten
Sami


Gepubliceerd op: 01-01-2015

Tussenkomst Sami Souguir in de gemeenteraad over het mobiliteitsplan

Tussenkomst Sami Souguir in de gemeenteraad over het mobiliteitsplan Mijnheer de burgemeester, Collega's, Het is niet de eerste keer dat we het nieuwe mobiliteitsplan voor onze stad hier in deze raad bespreken. Het plan dat hier vanavond definitief ter goedkeuring voorligt, is de eerste globale visie op de toekomst van de mobiliteit in onze stad sinds 1997. Een visie collega's, dat is wat hier vanavond voorligt, namelijk een 'strategische mobiliteitsvisie', een plan dat in grote lijnen de richting aantoont waar we naartoe willen, maar waarvan de acties nog verder moeten uitgewerkt en geconcretiseerd worden. Lees meer...


Gepubliceerd op: 28-09-2015

Superflitspaal enkel gebruikt voor snelheidsovertredingen

Superflitspaal enkel gebruikt voor snelheidsovertredingen Sinds donderdag 8 oktober zet het Team Camera’s van de verkeersdienst van de Gentse politie de zogenaamde Lidar in. Deze ‘superflitspaal’ maakt via lasertechnologie tot 76 beelden per seconde en kan hierdoor ook gebruikt worden voor het vaststellen van snelheidsovertredingen in de smalle straten van het stadscentrum. Lees meer...


Gepubliceerd op: 28-10-2015