Wegdek Serafien Van Cauwenberghelaan

Wegdek Serafien Van Cauwenberghelaan Het wegdek van de Serafien Van Cauwenberghelaan is, ondanks het nodige oplapwerk, al enige tijd zeer slecht staat waardoor fietsers de straat zelfs mijden. Nochtans vormt de straat voor fietsers hét alternatief voor de drukke en gevaarlijke Sint-Markoenstraat. Lees meer...


Gepubliceerd op: 29-01-2016

Hinderlijk gestalde fietsen (vervolg)

Hinderlijk gestalde fietsen (vervolg) Het hinderlijk stallen van fietsen, waarover ik al herhaaldelijk vragen heb gesteld, blijft een probleem in en rond het voetgangersgebied. Op de Korenmarkt was de eerste boom nog niet goed en wel geplaatst of hij was omsingeld door fietsen (zie foto), terwijl de ondergrondse fietsenstalling vlak om hoek half leeg was. Lees meer...


Gepubliceerd op: 29-01-2016

Bestelwagens in woonstraten

Bestelwagens in woonstraten Bewoners van de Geelgorsstraat worden hoe langer hoe meer geconfronteerd met het parkeren van verschillende grote bestelwagens in hun straat, vooral ’s avonds. Het probleem beperkt zich echter niet alleen tot deze straat. Lees meer...


Gepubliceerd op: 29-01-2016

Welkom

Beste bezoeker

Gent is niet alleen de stad waar ik geboren en getogen ben, maar ook de stad waar ik al bijna zes jaar tracht uw spreekbuis te zijn. Op deze website leest u meer over mijn activiteiten als gemeenteraadslid en als fractievoorzitter van Open Vld. Bekijk mijn persoonlijke gegevens, mijn realisaties, mijn tussenkomsten en u weet waarvoor ik sta. Maar ook uw ideeën en bedenkingen zijn welkom. Dankzij uw inbreng weet ik wat u het meeste aanbelangt!

Er gaat uiteraard niets boven een goede babbel en een persoonlijke handdruk. Maar ook alle online feedback is welkom. Aarzel dus niet om mij te contacteren of naar mijn zitdagen te komen. Op mijn contactpagina vindt u alvast mijn gegevens.

Neem af en toe ook eens een kijkje op mijn website: via regelmatige posts hou ik u op de hoogte van het reilen en zeilen binnen het Gentse stadsbestuur. U kan uiteraard ook steeds inschrijven op mijn nieuwsbrief of mij volgen via Facebook of Twitter.

Groeten
Sami


Gepubliceerd op: 01-01-2015

Tussenkomst Sami Souguir in de gemeenteraad over het mobiliteitsplan

Tussenkomst Sami Souguir in de gemeenteraad over het mobiliteitsplan Mijnheer de burgemeester, Collega's, Het is niet de eerste keer dat we het nieuwe mobiliteitsplan voor onze stad hier in deze raad bespreken. Het plan dat hier vanavond definitief ter goedkeuring voorligt, is de eerste globale visie op de toekomst van de mobiliteit in onze stad sinds 1997. Een visie collega's, dat is wat hier vanavond voorligt, namelijk een 'strategische mobiliteitsvisie', een plan dat in grote lijnen de richting aantoont waar we naartoe willen, maar waarvan de acties nog verder moeten uitgewerkt en geconcretiseerd worden. Lees meer...


Gepubliceerd op: 28-09-2015

Superflitspaal enkel gebruikt voor snelheidsovertredingen

Superflitspaal enkel gebruikt voor snelheidsovertredingen Sinds donderdag 8 oktober zet het Team Camera’s van de verkeersdienst van de Gentse politie de zogenaamde Lidar in. Deze ‘superflitspaal’ maakt via lasertechnologie tot 76 beelden per seconde en kan hierdoor ook gebruikt worden voor het vaststellen van snelheidsovertredingen in de smalle straten van het stadscentrum. Lees meer...


Gepubliceerd op: 28-10-2015