›› Home ›› Gent ›› Vragen-en-tussenkomsten

Vragen en tussenkomsten

Prostitutiepanden en raamprostitutie Kortrijksesteenweg

Op 11 september ll. keurde de gemeenteraad van Sint-Martens-Latem zowel een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ‘prostitutiepanden’ goed, alsook een politieverordening 'raamprostitutie'. Lees meer...

Gepubliceerd op: 25-09-2017


Elektriciteitsonderbreking 14 september

Op donderdag 14 september deed zich in de vroege ochtend een ernstig incident voor in een transformatorenstation aan de Nieuwevaart. De stroomonderbreking die het incident teweeg bracht was aanzienlijk en betrof een groot deel van Gent. In totaal ging het om meer dan 500 straten en duizenden gezinnen, bedrijven en instellingen. Lees meer...

Gepubliceerd op: 18-09-2017


Aantal kraakpanden 2017

Politie Gent beschikt over een actueel overzicht van het aantal gekraakte panden in Gent, per commissariaat. De reeds beschikbare cijfers tonen aan dat het aantal kraakpanden in Gent tussen december 2013 en december 2016 met ruim 60% is toegenomen, van 98 naar 159. Lees meer...

Gepubliceerd op: 14-09-2017


Buurtnetwerk Hoplr

De afgelopen weken en maanden kregen heel wat Gentenaars een brief in de bus om zich te registreren voor Hoplr, een privaat sociaal netwerk voor je buurt dat focust op sociale interactie tussen inwoners en het engagement in de buurt. Lees meer...

Gepubliceerd op: 14-09-2017


Onkruidvrije paden

Sinds 2015 is het gebruik van pesticiden door alle openbare diensten  verboden waardoor onkruidbestrijding een grote uitdaging werd. Onder andere onkruidbranders, borstel- en veegmachines, ... worden sindsdien als alternatief ingezet, maar met wisselend succes. Op veel plaatsen in onze stad lijkt ongewenst onkruid op straten en trottoirs, pleinen, parken en begraafplaatsen niet onder controle. Lees meer...

Gepubliceerd op: 11-09-2017


Knip Maaltenaard

Op 24 augustus ll. keurde het college een nieuw aanvullend reglement goed met nieuwe verkeersmaatregelen voor Maaltenaard in Sint-Denijs-Westrem. Die nieuwe maatregelen voorzien het afsluiten van de doorgang onder de tunnel van de Maaltenaard naar de Poortakker. Lees meer...

Gepubliceerd op: 08-09-2017


Verkeersveiligheid Kleinkouterken

In het antwoord op mijn mondelinge vraag, tijdens de commissie van maart ll., werd een nieuw ontwerp voor Kleinkouterken aangekondigd dat onder meer zou voorzien in de aanleg van een voetpad. Een concrete timing was toen echter nog niet gekend, maar intussen zou aan het Mobiliteitsbedrijf worden gevraagd om tijdelijke zebrapaden aan te brengen. Lees meer...

Gepubliceerd op: 08-09-2017


Tijdelijke herhuisvesting kleuterklasjes De Tovertuin

Sinds 1 september worden de containerklassen op de parking van WZC De Liberteyt in Wondelgem niet langer gebruikt door basisschool De Regenboog. De kleuters van de Tovertuin in de Bloemekenswijk zouden er nu onverwacht les krijgen tot de kerstvakantie. De beslissing zou er gekomen zijn nadat men enkele lokalen van het vernieuwde gebouw van de school niet veilig genoeg achtte voor gebruik. Lees meer...

Gepubliceerd op: 05-09-2017


Parkeerplaatsen voor mensen met een beperking

Volgens de mobiliteitswebsite van Stad Gent zijn er in het centrum 55 parkeerplaatsen voor personen met een beperking. Door het circulatieplan zijn een aantal parkeerplaatsen in het nieuwe autovrij gebied verdwenen en gecompenseerd aan de rand. Bovendien werden er bijkomende parkeerplaatsen gecreëerd. Lees meer...

Gepubliceerd op: 04-09-2017


Fietsenstallingen Koningin Astridlaan

Op het kruispunt van de Koningin Astridlaan - Blankenbergestraat en Oostendestraat staan al langer fietsenstallingen. Sinds de herasfvaltering van de Koningin Astridlaan staan die echter parallel met de rijbaan wat de oversteekbaarheid van de straat bemoeilijkt. Lees meer...

Gepubliceerd op: 04-09-2017


Rode Rem aan scholen

In oktober 2015 gaf u in antwoord op mijn schriftelijke vraag (NR. 467/15), in verband met het verkeerslichtsysteem “Rode Rem”, aan te bekijken of het systeem zinvol kon worden ingezet binnen de zone 30. Wanneer een rode rem zou worden ingevoerd in Gent was het de bedoeling deze te combineren met bijvoorbeeld een schoolomgeving. Lees meer...

Gepubliceerd op: 31-08-2017


Lokaal feestcommissie Zwijnaarde

De feestcommissie Zwijnaarde kon in de stadseigendom in de Zandvoordestraat beschikken over een lokaal voor hun archief, vergaderruimte, stapelruimte voor prijzen en allerlei ander materiaal dat vooral in de voorbereiding van de Zwijntjeskermis intensief gebruikt werd. Door de verkoop van het gebouw hebben zijn nood aan een nieuwe locatie. Lees meer...

Gepubliceerd op: 30-08-2017


Onkruidbranders

Deze zomer luidden verschillende brandweerkorpsen de alarmbel en vroegen ze mensen te stoppen onkruid te verdelgen door middel van allerhande brandertjes. Het aantal branden dat door zulke onkruidbranders wordt veroorzaakt zou haast niet meer te tellen zijn. Een onkruidbrander zou, volgens de pers, ook aan de basis liggen van een kleine brand vorige week in Wondelgem. Lees meer...

Gepubliceerd op: 29-08-2017


Ongevallen met politievoertuigen

Politiemedewerkers zijn vaak met een dienstvoertuig op weg, in soms dringende en moeilijke omstandigheden. Dit houdt veel risico's in. In 2015 vonden 56 ongevallen plaats met dienstvoertuigen van Politie Gent. Lees meer...

Gepubliceerd op: 16-08-2017


Schoolbelbaan

Sinds begin vorig jaar voorziet het arbeidsreglement het systeem van schoolbelbanen. Personeelsleden die 4/5e werken kunnen kiezen hun tewerkstelling te spreiden over 5 werkdagen, met een aangepast uurrooster. Dit moet ouders toelaten werk en gezin nog beter op elkaar af te stemmen. Lees meer...

Gepubliceerd op: 11-08-2017


Geldinzameling op de openbare weg

Deze zomer kondigde kuststad Oostende aan harder te gaan optreden tegen hulporganisaties die er in de winkelstraten aan fondsenwerving doen. Ook in Gent wordt menig bezoeker regelmatig aangeklampt door fondsenwervers van diverse organisaties, vooral  op de Korenmarkt, in de Langemunt en de Veldstraat. Lees meer...

Gepubliceerd op: 03-08-2017


Betalend parkeren op 11 en 21 juli

De in het antwoord op mijn eerdere schriftelijke vraag van 28 april aangekondigde aanpassing van het startscherm van de parkeerautomaten, waarmee extra informatie over het retributiereglement zou worden opgenomen, werd naar verluidt nog niet doorgevoerd. Lees meer...

Gepubliceerd op: 01-08-2017


Aantal inbraken per wijk/deelgemeente 2017

In het politiebulletin wordt de opsplitsing van het aantal inbraken naar deelgemeente nog niet gemaakt. Volgens de recentste cijfers vertoont het globaal aantal inbraken in onze politiezone een daling, maar het blijft onduidelijk welke verschillen er bestaan tussen de verschillende deelgemeenten en wijken. Lees meer...

Gepubliceerd op: 01-08-2017


Hartveilige sportclubs

Via de pers vernamen we het pleidooi van cardiologen om jeugdtrainers bij een sportclub te verplichten een reanimatiecursus te volgen. Dat gebeurt nu nog niet. Almaar meer jongeren gaan sporten in clubverband, en dus stijgt ook het risico van hartfalen bij sporters. Lees meer...

Gepubliceerd op: 26-06-2017


Bakens voetgangerszone Botermarkt

Vorige jaar werden t.h.v. de Botermarkt stalen constructies geplaatst. De zogenaamde ‘bakens’ zouden het begin van de voetgangerszone markeren. Met de 'knippen' en de tijdelijke invulling werden herkenbare plaatsen gecreëerd, die na een gewenningsperiode, voor de meeste weggebruikers ook duidelijk zijn. Lees meer...

Gepubliceerd op: 26-06-2017


Hinderpremie Registratie Openbare Werken GIPOD

In het Vlaams Parlement werd een decreet, o.a. van de hand van eerste schepen Mathias De Clercq, aangenomen waardoor handelaars die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in hun straat vanaf deze zomer automatisch kunnen rekenen op een hinderpremie van 2.000 euro. De voorafgaandelijke kennisgeving en uitbetaling van de premie zal automatische gebeuren op basis van de input van openbare werken door lokale besturen en nutsmaatschappijen in het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD). Lees meer...

Gepubliceerd op: 15-06-2017


Straatbomen Geelgorsstraat Wondelgem

Bewoners van de Geelgorsstraat (Wondelgem) signaleren de ogenschijnlijk slechte staat van de straatbomen in hun straat. De bomen lijken verdord, staan soms bijzonder scheef en een kruin is nog amper herkenbaar. Regelmatig breken ook, zonder bijzondere weersomstandigheden, kleine en zelfs grotere takken af met het nodige veiligheidsrisico tot gevolg. Lees meer...

Gepubliceerd op: 14-06-2017


Controleactie 'Goliath'

In de nacht van 12 op 13 juni 2017 hebben 157 medewerkers van de federale en lokale politie een grote controleactie "Goliath" gehouden in het gerechtelijke arrondissement Oost-Vlaanderen, zo berichtte de federale politie. De focus van de actie lag op woninginbraken, homejackings, metaaldiefstallen, voertuigdiefstallen, ramkraken, diefstal van werkmateriaal, en in de tweede plaats (verkeers)criminaliteit in het algemeen. Lees meer...

Gepubliceerd op: 13-06-2017


Nieuwe compensatieregeling handelaars

In het Vlaams Parlement werd een decreet, o.a. van de hand van eerste schepen Mathias De Clercq, aangenomen waardoor handelaars die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in hun straat vanaf deze zomer automatisch kunnen rekenen op een hinderpremie van 2.000 euro. Daar bovenop kan er nog een extra dagvergoeding komen als ze toch gedwongen worden hun zaak tijdelijk te sluiten. Lees meer...

Gepubliceerd op: 13-06-2017


Kruispunt Europalaan / Verenigde-Natieslaan

In september 2016 antwoordde u op mijn vraag m.b.t. het rondpunt op het kruispunt van de Europalaan en de Verenigde-Natieslaan dat de cel verkeerstechnische taken van het Mobiliteitsbedrijf op korte termijn een dossier zou opmaken om de voorgestelde signalisatiewijziging door te voeren. De uitvoering hiervan zou in het voorjaar 2017 voorzien worden. Lees meer...

Gepubliceerd op: 31-05-2017


<<    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    >>