›› Home ›› Gent ›› Vragen-en-tussenkomsten

Vragen en tussenkomsten

Gratis openbaar vervoer PUUR GENT

Op alle koopzondagen wordt het openbaar vervoer op de tram- en buslijnen naar en in Gent gratis aangeboden door PUUR GENT. Het ging daarvoor een overeenkomst aan met De Lijn. Via de ticketautomaten zouden echter wel tickets kunnen gekocht worden en ook digitale tickets (sms- en m-tickets) zouden door De Lijn aangerekend worden. Lees meer...

Gepubliceerd op: 20-11-2017


Zorgcentrum voor slachtoffers van seksueel geweld

Vorige week opende op de campus van het UZ Gent het zorgcentrum voor slachtoffers van seksueel geweld. Een uniek project waarbij het UZ Gent, het parket, het DNA-laboratorium en de politie alle hulp voor slachtoffers op één plek samenbrengen. Lees meer...

Gepubliceerd op: 20-11-2017


Heraanleg Hakkeneisstraat

Uit uw antwoord op mijn schriftelijke vraag van 30 april 2015 over de Hakkeneisstraat bleek dat de optimalisatie van de straat op de agenda stond. Een integrale heraanleg was op dat moment echter geen optie. Vandaag gaan er geruchten dat de Hakkeneisstraat op termijn toch integraal heraangelegd zou worden. Lees meer...

Gepubliceerd op: 17-11-2017


Bedelarij Serpentstraat

Bewoners en handelaars van de Serpentstraat merken steeds vaker bedelaars op in hun straat waardoor vaak de doorgang wordt belemmerd. Het betreft hier immers een smalle straat met talrijke handelszaken, toegankelijk voor voetgangers en fietsers. De bedelaars spreken daarenboven vaak alle voorbijgangers actief aan om een aalmoes te bekomen. Lees meer...

Gepubliceerd op: 17-11-2017


Renovatie kasteel Borluut

In uw antwoord op mijn vraag van 8 maart 2017 over de renovatie van Kasteel Borluut gaf u aan dat de middelen voor een totaalrenovatie deze legislatuur niet meer voor handen zijn en dat over de toekomst van het gebouw, en de daarbij horende renovatie, nog geen beslissing werd genomen. Wel worden in 2020 herstellingswerken uitgevoerd aan het dak en in het bijzonder aan het torentje om verdere aftakeling van het gebouw tegen te gaan. Lees meer...

Gepubliceerd op: 16-11-2017


Gebruik alcolabs in Gent

Via de pers vernamen we dat een private partner van de Zesdaagse uitpakt met een alcolab, een toestel waar je met een eenvoudige blaastest kan meten of het safe is om naar huis te rijden. Het Fonds Emilie Leus schonk in het verleden acht alcolabs aan de Stad Gent. De eerste alcolab werd drie jaar geleden geïnstalleerd in parking Vrijdagmarkt. Naast de toestellen in de parkings zouden ook andere locaties bekeken worden. Lees meer...

Gepubliceerd op: 09-11-2017


Verkeerschaos n.a.v. defect uitrit parking Vrijdagmarkt

Op zaterdag 14 oktober deed zich bij parking Vrijdagmarkt een defect voor aan de uitrit wat voor heel wat oponthoud zorgde bij het uitrijden van de parking. Zodanig dat de uitrijdende file in de parking inrijdende wagens blokkeerden en zowel in als buiten de parking een grote file ontstond. Lees meer...

Gepubliceerd op: 23-10-2017


Laad- en loszone Coupure Rechts

Bij de heraanleg van de hoek Coupure Rechts-Papegaaistraat maakte de parkeerstrook tussen Twaalfkameren en de Papegaaistraat plaats voor een verbreed trottoir met zitbanken, afgeboord met anti-parkeerpaaltjes. Sindsdien wordt het laden en lossen door en voor omliggende handelszaken er bemoeilijkt. In overleg met de handelaars en schepen van middenstand werd, bij de wijziging van de rijrichting van Coupure Rechts, de realisatie van een laad- en loszone toegezegd. Lees meer...

Gepubliceerd op: 20-10-2017


Heraanleg Noorderlaan i.f.v. veiligheid en bereikbaarheid van Hockeyclub Gantoise

Sinds september is de nieuwe sportsite van Hockeyclub Gantoise aan de Noorderlaan (Watersportbaan) officieel in gebruik genomen. Dit brengt een aantal uitdagingen met zich mee wat betreft verkeersveiligheid, verkeersdoorstroom en parkeergelegenheid. Lees meer...

Gepubliceerd op: 19-10-2017


Jaagpad Oudburg

Het jaagdpad langs de achterzijde van Oudburg verkeert al geruime tijd in lamentabele toestand. De constructie lijkt echter steeds verder weg te zakken waardoor een gevaarlijke situatie ontstaat. Lees meer...

Gepubliceerd op: 18-10-2017


Opschrift standbeeld Jacob van Artevelde

Deze week voerde Greenpeace-militanten op verschillende plaatsen actie tegen luchtvervuiling, o.a. bij het standbeeld van Jacob van Artevelde op de Vrijdagmarkt. Daarbij werden niet alleen stofmaskers aangebracht voor de gezichten van de standbeelden, er werd ook een opschrift achtergelaten op de sokkel van het standbeeld. Lees meer...

Gepubliceerd op: 17-10-2017


Afvalcontainers site The Loop/Expo

Op de parkings van de site The Loop staan IVAGO-afvalcontainers van het type 'Gentse Feesten'. Bij evenementen in de beurshallen zijn de afvalkorven van ‘s ochtends overvol, wat uiteraard geen fraai beeld geeft voor de bezoekers. Lees meer...

Gepubliceerd op: 17-10-2017


Parkeerautomaten site The Loop

Op de parkeerterreinen op The Loop geldt bij grote beurzen en andere evenementen een parkeerregime met evenemententickets die in de beurshallen verkocht worden. Daarnaast is er een basisregime dat van toepassing is voor parkeren bij kleinere evenementen en op tijdstippen waarop geen evenementen in de beurshallen plaatsvinden. Bij het basisregime dient een parkeerrecht verkregen te worden door ingave van de nummerplaat in de parkeerautomaat, zo stelt het retributiereglement. Lees meer...

Gepubliceerd op: 17-10-2017


Asfaltstrook Koopvaardijlaan

Steeds meer fietsers maken gebruik van de Bataviabrug, de Schipperskaai en Koopvaardijlaan als alternatief voor de drukke Dampoort en Afrikalaan. Op de Koopvaardijlaan bevindt zich, ter hoogte van het Houtdok, nog een stuk kasseien dat in bijzonder slechte staat is. Ook het laagje asfalt dat het voor fietsers wat veiliger en aangenamer maakte is zo goed als verdwenen. Lees meer...

Gepubliceerd op: 17-10-2017


Informatie voorafgaande wilsbeschikkingen

Gentenaars kunnen vandaag al terecht bij de dienst burgerzaken om hun voorafgaande wilsverklaringen af te leggen. Het betreft o.a. de wilsverklaring euthanasie, de verklaring inzake de wijze van teraardebestelling en de verklaring voor orgaandonatie. Lees meer...

Gepubliceerd op: 16-10-2017


Verkeersveiligheid Borluutkermis

Komende vrijdag vindt de opening plaats van de Borluutkermis en is Sint-Denijs-Westrem opnieuw vijf dagen het middelpunt van festiviteiten en ontmoetingen. Tijdens de kermis blijft doorgaand verkeer rond het Gemeenteplein mogelijk, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden voor ouders en kinderen bij het oversteken. Lees meer...

Gepubliceerd op: 10-10-2017


Phishing e-mail

Begin juni ontvingen vele medewerkers van de Groep Gent een e-mail met als onderwerp "Hoe sterk is jouw wachtwoord". Het ging echter om een "fake" phishing email. In werkelijkheid kaderde deze email in een test van Audit Vlaanderen waarop steden en gemeenten zich vrijwillig konden inschrijven. Deze test had als doel het bewustzijn bij de medewerkers van Groep Gent te verhogen en te meten. Lees meer...

Gepubliceerd op: 26-09-2017


Prostitutiepanden en raamprostitutie Kortrijksesteenweg

Op 11 september ll. keurde de gemeenteraad van Sint-Martens-Latem zowel een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ‘prostitutiepanden’ goed, alsook een politieverordening 'raamprostitutie'. Lees meer...

Gepubliceerd op: 25-09-2017


Elektriciteitsonderbreking 14 september

Op donderdag 14 september deed zich in de vroege ochtend een ernstig incident voor in een transformatorenstation aan de Nieuwevaart. De stroomonderbreking die het incident teweeg bracht was aanzienlijk en betrof een groot deel van Gent. In totaal ging het om meer dan 500 straten en duizenden gezinnen, bedrijven en instellingen. Lees meer...

Gepubliceerd op: 18-09-2017


Aantal kraakpanden 2017

Politie Gent beschikt over een actueel overzicht van het aantal gekraakte panden in Gent, per commissariaat. De reeds beschikbare cijfers tonen aan dat het aantal kraakpanden in Gent tussen december 2013 en december 2016 met ruim 60% is toegenomen, van 98 naar 159. Lees meer...

Gepubliceerd op: 14-09-2017


Buurtnetwerk Hoplr

De afgelopen weken en maanden kregen heel wat Gentenaars een brief in de bus om zich te registreren voor Hoplr, een privaat sociaal netwerk voor je buurt dat focust op sociale interactie tussen inwoners en het engagement in de buurt. Lees meer...

Gepubliceerd op: 14-09-2017


Onkruidvrije paden

Sinds 2015 is het gebruik van pesticiden door alle openbare diensten  verboden waardoor onkruidbestrijding een grote uitdaging werd. Onder andere onkruidbranders, borstel- en veegmachines, ... worden sindsdien als alternatief ingezet, maar met wisselend succes. Op veel plaatsen in onze stad lijkt ongewenst onkruid op straten en trottoirs, pleinen, parken en begraafplaatsen niet onder controle. Lees meer...

Gepubliceerd op: 11-09-2017


Knip Maaltenaard

Op 24 augustus ll. keurde het college een nieuw aanvullend reglement goed met nieuwe verkeersmaatregelen voor Maaltenaard in Sint-Denijs-Westrem. Die nieuwe maatregelen voorzien het afsluiten van de doorgang onder de tunnel van de Maaltenaard naar de Poortakker. Lees meer...

Gepubliceerd op: 08-09-2017


Verkeersveiligheid Kleinkouterken

In het antwoord op mijn mondelinge vraag, tijdens de commissie van maart ll., werd een nieuw ontwerp voor Kleinkouterken aangekondigd dat onder meer zou voorzien in de aanleg van een voetpad. Een concrete timing was toen echter nog niet gekend, maar intussen zou aan het Mobiliteitsbedrijf worden gevraagd om tijdelijke zebrapaden aan te brengen. Lees meer...

Gepubliceerd op: 08-09-2017


Tijdelijke herhuisvesting kleuterklasjes De Tovertuin

Sinds 1 september worden de containerklassen op de parking van WZC De Liberteyt in Wondelgem niet langer gebruikt door basisschool De Regenboog. De kleuters van de Tovertuin in de Bloemekenswijk zouden er nu onverwacht les krijgen tot de kerstvakantie. De beslissing zou er gekomen zijn nadat men enkele lokalen van het vernieuwde gebouw van de school niet veilig genoeg achtte voor gebruik. Lees meer...

Gepubliceerd op: 05-09-2017


<<    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    >>