›› Home ›› Gent ›› Vragen-en-tussenkomsten

Vragen en tussenkomsten

Verkeersveiligheid Kortrijksesteenweg

Naar aanleiding van het recente ongeval met een fietser langs de Antwerpsesteenweg in Oostakker, bleek de aanpak van de gevaarlijke punten in het verkeer plots in een stroomversnelling te komen. Er kwam een nieuwe dynamische lijst op basis van recente ongevallencijfers (2014-2016). Op de lijst staan 213 locaties, waarvan 17 in Gent. Er zijn echter nog pijnpunten op Gents grondgebied. Lees meer...

Gepubliceerd op: 16-04-2018


Geboorteaangiftes materniteit

De voorbije jaren werden enkele belangrijke stappen gezet om de Gentenaars de toegankelijk en kwalitatieve dienstverlening te bieden waar ze recht op hebben. Zo werd onder andere de geboorteaangifte vanuit het ziekenhuis mogelijk gemaakt waardoor ouders niet meer naar het Administratief Centrum moeten gaan om de geboorte van hun kind aan te geven. Lees meer...

Gepubliceerd op: 12-04-2018


Staat wegdek Tichelrei

Het wegdek van de Tichelrei ligt er niet al te best bij, vol putten en verzakkingen. Bij regenweer blijven dan ook talrijke plassen staan (zie foto). In het Wegen Informatie Systeem (WIS) krijgt de straat een kwaliteitslabel C1-C3 mee, wat wijst op (herstelbare) schade. Lees meer...

Gepubliceerd op: 10-04-2018


Honderden wachtwoorden groep Gent online

Ruim een miljoen wachtwoorden van Belgische internetgebruikers zijn online geplaatst door een hacker die eerder had bekend gemaakt dat hij de gegevens verzamelde uit datalekken de voorbije jaren. Aanvankelijk zou hij de gegevens niet publiek maken, maar dat deed hij uiteindelijk toch. De wachtwoorden zijn - gelukkig voor de gebruikers - grotendeels onleesbaar gemaakt. Lees meer...

Gepubliceerd op: 06-04-2018


Herstellingen en tijdelijke invulling Kasteel Borluut

Eind vorig jaar vroeg ik naar de plannen voor de dringende renovatiewerken aan Kasteel Borluut. In uw antwoord vermeldde u dat binnenin het gebouw verder regulier onderhoud wordt uitgevoerd, in afwachting van een structurele oplossing. Daarnaast werd voorzien om in 2018 een bijkomende studie uit te voeren voor de opmaak van een beheersplan alsook voor de eerste fase m.b.t. de dringende dakwerken. Lees meer...

Gepubliceerd op: 05-04-2018


Staat trottoir Octaaf Soudanstraat Sint-Denijs-Westrem

Bewoners van de Octaaf Soudanstraat meldden mij dat de trottoirs in hun straat er momenteel heel slecht bijliggen. De plassen bij regenweer hinderen voetgangers en dwingen hen op sommige plaatsen op de rijbaan. Lees meer...

Gepubliceerd op: 29-03-2018


Slechte staat wegdek Sint-Rochusplein

Vanuit Sint-Denijs-Westrem bereiken me blijvend signalen over de slechte staat van het wegdek en van de trottoirs van veel straten. Zo meldden bewoners o.a. van het Sint-Rochusplein mij de slechte staat van het wegdek in hun straat. Lees meer...

Gepubliceerd op: 26-03-2018


Staat Kerkwegel Sint-Denijs-Westrem

De Kerkwegel in Sint-Denijs-Westrem is, zeker voor bvb. Basisschool Westerhem en scouts De Zonnekerels, een goed alternatief voor het zogenaamde trage verkeer. Helaas ligt de Kerkwegel er op veel plaatsen slecht bij en vooral bij regenweer ligt de weg er glad, vol modder en plassen bij. Lees meer...

Gepubliceerd op: 22-03-2018


Bereikbaarheid Hockeyclub Gantoise

Sinds september 2017 is de nieuwe sportsite van Hockeyclub Gantoise aan de Noorderlaan (Watersportbaan) officieel in gebruik genomen. Tijdens de gemeenteraad van oktober uit datzelfde jaar bevroeg ik u  over de uitdagingen die dit met zich meebrengt, vooral wat betreft verkeersveiligheid, verkeersdoorstroom en parkeergelegenheid. Lees meer...

Gepubliceerd op: 19-03-2018


Aantal inbraken per wijk/deelgemeente 2017

Aantal inbraken per wijk/deelgemeente 2017 Bij de voorstelling van het jaarrapport 2017 van de politie werd niet de opsplitsing gemaakt van het aantal inbraken naar deelgemeente. Er is een globale daling van het aantal inbraken in onze politiezone, maar het blijft onduidelijk welke verschillen er bestaan tussen de verschillende deelgemeenten en wijken. Lees meer...

Gepubliceerd op: 13-03-2018


Weigering vakantieaanvragen lokale politie

Met onder andere een NAVO-top, het WK-voetbal, de 11 juli-vieringen en het muziekfestival van Dour in de week 9 tot 13 juli belooft het een drukke week te worden voor de Belgische ordediensten. Zo druk dat de Minister van Binnenlandse Zaken daarover een omzendbrief zou hebben gestuurd naar de commissaris-generaal van de federale politie en naar alle korpschefs van de lokale politie in ons land. Lees meer...

Gepubliceerd op: 12-03-2018


Staat wegenis Leiepark

Bewoners van het Leiepark klagen al jaren de lamentabele staat van de wegenis in hun straat aan. Bewoners vinden de ontelbare putten in hun straat niet langer aanvaardbaar. Uit mijn eerdere vraag hierover blijkt de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen al sinds 2007 een voorontwerp klaar te hebben voor het verharden van de weg. Deze weg is echter privébezit van de aangrenzende eigenaars. Aangezien er geen consensus mogelijk blijkt van alle eigenaars om de weg over te dragen naar de Stad zit dit dossier al jaren vast. Lees meer...

Gepubliceerd op: 08-03-2018


Reacties digitaal aanmeldingssysteem

Afgelopen vrijdag werden de cijfers bekend gemaakt van het digitale aanmeldingssysteem voor het Gentse basis- en secundaire onderwijs. “Met het online aanmelden hebben we kamperen en chaos vermeden. Het is de juiste beslissing gebleken.”, klonk het in een persbericht. Toch werden we afgelopen weekend overstelpt met negatieve reacties van ouders en blijken vandaag zelfs een aantal ouders naar de rechtbank te willen stappen tegen het nieuwe aanmeldingssysteem. Lees meer...

Gepubliceerd op: 07-03-2018


Bomen Sint-Rochusplein

Bewoners signaleren dat op het Sint-Rochusplein in Sint-Denijs-Westrem recent bomen werden gekapt. De reden hiervoor is voor de bewoners onduidelijk, evenals of er in vervanging van de bomen zal worden voorzien. Lees meer...

Gepubliceerd op: 06-03-2018


Onderhoud bermen Luchthavenlaan

Door gebrekkig onderhoud van de begroeiing op de bermen langs de Luchthavenlaan groeien takken er in de goot en langs de rijbaan (zie foto’s). Dit heeft niet alleen invloed op de afwatering, op sommige plaatsen kunnen wagens niet meer kruisen zonder schade op te lopen door de over de rijbaan hangende takken. Lees meer...

Gepubliceerd op: 26-02-2018


Bomen Hemingplein

In de buurt van het Hemingplein blijkt enige commotie te zijn ontstaan over het kappen van straatbomen. Een deel van de bewoners zou pleiten voor het verwijderen van de bomen die in slechte staat verkeren en gevaar opleveren, andere bewoners willen de bomen behouden zien omwille van de karakteristieke uitstraling en hun natuurlijke bufferfunctie. Lees meer...

Gepubliceerd op: 19-02-2018


Parkeren Maaltenaard en Ernest Claeslaan

In het najaar 2017 werd de doorgang tussen Maaltenaard en Poortakker afgesloten voor gemotoriseerd verkeer d.m.v. verkeerspaaltjes. Een beslissing die eigenlijk 12 jaar geleden al werd genomen toen het RUP Handelsbeurs, de Mober voor The Loop en de Infrastructuurschets voor de Poortakkerstraat werden goedgekeurd, zo bleek. Daar bleken lokale verbindingen immers uitdrukkelijk in verboden, behalve voor bromfietsen, fietsen en voetgangers. Lees meer...

Gepubliceerd op: 19-02-2018


Inventarisatie en schoonmaak verkeersborden

Bewoners van Kleinkouterken in Sint-Denijs-Westrem klagen de toestand van de verkeersborden in hun straat aan (zie foto). Aftandse, versleten en besmeurde verkeersborden geven niet alleen een verloederde indruk, ze kunnen ook voor onveilige verkeerssituaties zorgen. Lees meer...

Gepubliceerd op: 01-02-2018


Parking Dienstencentrum Wondelgem

Op de parking voor het dienstencentrum in de Pieter Cieterslaan in Wondelgem geldt een verboden richting voor iedere bestuurder, uitgezonderd fietsers. Dit is aangegeven met een verkeersbord C1 langs de ene zijde van de parking en F19, langs de andere zijde. Lees meer...

Gepubliceerd op: 26-01-2018


Rode brievenbus Charles de l'Epeeplein

Bij de nieuwbouw van de appartementen en het omliggende openbaar domein op het Charles de l’Epeeplein, werd de rode brievenbus van BPost (tijdelijk) verwijderd. Ze is evenwel niet teruggeplaatst na de werken. Lees meer...

Gepubliceerd op: 26-01-2018


Parkeerautomaat Watersportlaan

De parkeerautomaat langs de Watersportlaan (956) blijkt enigszins ongelukkig geplaatst. De ondergrond voor de parkeerautomaat is immers niet verhard en bij regenweer ontstaat een grote, diepe, plas voor de parkeerautomaat. Lees meer...

Gepubliceerd op: 24-01-2018


Herstellingen tramlijn 1

De Lijn plant in 2022 een definitieve gevel-tot-gevelvernieuwing van de tramsporen op het traject van de drukke tramlijn 1. In afwachting daarvan zullen vanaf 2018 in verschillende fases herstellingen worden uitgevoerd op de as. Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van collega Mathias De Clercq. Lees meer...

Gepubliceerd op: 22-01-2018


Invulling Kasteel Borluut

Kasteel Borluut huisvest al lange tijd het Festival van Vlaanderen. Het is al even bekend dat het Festival van Vlaanderen het kasteel zou verlaten. Vandaag blijkt er ook een concrete datum voor de verhuis te zijn: op 22 januari verhuist het Festival van Vlaanderen naar de Bijlokesite. Lees meer...

Gepubliceerd op: 09-01-2018


Onderhoud en beheer gracht Schuttershof

Langs de achterzijde van de woningen in Schuttershof (Sint-Denijs-Westrem) loopt een gracht waarvan de eigenaars menen dat deze in mede-eigendom is met Stad Gent. De stad zou echter niet mee instaan voor het onderhoud en beheer van de gracht, hoewel dit in geval van mede-eigendom een gemeenschappelijke zaak betreft. Lees meer...

Gepubliceerd op: 09-01-2018


Grofvuil ophaling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) wordt via diverse kanalen ingezameld. Werkende apparaten via de kringwinkels, defecte apparaten o.a. via de aanvaardingsplicht, de inzamelpunten of het recyclagepark. Elektrische toestellen en apparaten zijn echter uitgesloten van de grofvuilophaling van IVAGO. Lees meer...

Gepubliceerd op: 09-01-2018


<<    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    >>