›› Home ›› Gent ›› Vragen-en-tussenkomsten

Vragen en tussenkomsten

Parkeren Maaltenaard en Ernest Claeslaan

In het najaar 2017 werd de doorgang tussen Maaltenaard en Poortakker afgesloten voor gemotoriseerd verkeer d.m.v. verkeerspaaltjes. Een beslissing die eigenlijk 12 jaar geleden al werd genomen toen het RUP Handelsbeurs, de Mober voor The Loop en de Infrastructuurschets voor de Poortakkerstraat werden goedgekeurd, zo bleek. Daar bleken lokale verbindingen immers uitdrukkelijk in verboden, behalve voor bromfietsen, fietsen en voetgangers. Lees meer...

Gepubliceerd op: 19-02-2018


Inventarisatie en schoonmaak verkeersborden

Bewoners van Kleinkouterken in Sint-Denijs-Westrem klagen de toestand van de verkeersborden in hun straat aan (zie foto). Aftandse, versleten en besmeurde verkeersborden geven niet alleen een verloederde indruk, ze kunnen ook voor onveilige verkeerssituaties zorgen. Lees meer...

Gepubliceerd op: 01-02-2018


Parking Dienstencentrum Wondelgem

Op de parking voor het dienstencentrum in de Pieter Cieterslaan in Wondelgem geldt een verboden richting voor iedere bestuurder, uitgezonderd fietsers. Dit is aangegeven met een verkeersbord C1 langs de ene zijde van de parking en F19, langs de andere zijde. Lees meer...

Gepubliceerd op: 26-01-2018


Rode brievenbus Charles de líEpeeplein

Bij de nieuwbouw van de appartementen en het omliggende openbaar domein op het Charles de l’Epeeplein, werd de rode brievenbus van BPost (tijdelijk) verwijderd. Ze is evenwel niet teruggeplaatst na de werken. Lees meer...

Gepubliceerd op: 26-01-2018


Parkeerautomaat Watersportlaan

De parkeerautomaat langs de Watersportlaan (956) blijkt enigszins ongelukkig geplaatst. De ondergrond voor de parkeerautomaat is immers niet verhard en bij regenweer ontstaat een grote, diepe, plas voor de parkeerautomaat. Lees meer...

Gepubliceerd op: 24-01-2018


Herstellingen tramlijn 1

De Lijn plant in 2022 een definitieve gevel-tot-gevelvernieuwing van de tramsporen op het traject van de drukke tramlijn 1. In afwachting daarvan zullen vanaf 2018 in verschillende fases herstellingen worden uitgevoerd op de as. Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van collega Mathias De Clercq. Lees meer...

Gepubliceerd op: 22-01-2018


Invulling Kasteel Borluut

Kasteel Borluut huisvest al lange tijd het Festival van Vlaanderen. Het is al even bekend dat het Festival van Vlaanderen het kasteel zou verlaten. Vandaag blijkt er ook een concrete datum voor de verhuis te zijn: op 22 januari verhuist het Festival van Vlaanderen naar de Bijlokesite. Lees meer...

Gepubliceerd op: 09-01-2018


Onderhoud en beheer gracht Schuttershof

Langs de achterzijde van de woningen in Schuttershof (Sint-Denijs-Westrem) loopt een gracht waarvan de eigenaars menen dat deze in mede-eigendom is met Stad Gent. De stad zou echter niet mee instaan voor het onderhoud en beheer van de gracht, hoewel dit in geval van mede-eigendom een gemeenschappelijke zaak betreft. Lees meer...

Gepubliceerd op: 09-01-2018


Grofvuil ophaling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) wordt via diverse kanalen ingezameld. Werkende apparaten via de kringwinkels, defecte apparaten o.a. via de aanvaardingsplicht, de inzamelpunten of het recyclagepark. Elektrische toestellen en apparaten zijn echter uitgesloten van de grofvuilophaling van IVAGO. Lees meer...

Gepubliceerd op: 09-01-2018


Opt-in voor ongeadresseerd reclamedrukwerk

In het politiereglement is een verbod opgenomen om ongeadresseerd reclamedrukwerk te bedelen op adressen waar duidelijk is aangegeven dat dit niet gewenst is, evenals aan kennelijk leegstaande panden. In de meeste gevallen wordt het niet gewenst zijn van reclamedrukwerk aangegeven via de bekende JA/NEE en NEE/NEE-stickers.  Een opt-outsysteem waarbij je expliciet aangeeft geen reclame te willen ontvangen. Lees meer...

Gepubliceerd op: 11-12-2017


Mobiel Dienstencentrum (Mobi)

Sinds 2012 biedt de dienst Burgerzaken, Gentinfo en de Bibliotheek dienstverlening aan op locatie via het Mobiel Dienstencentrum (Mobi). Het Mobiel Dienstencentrum houdt wekelijks of twee wekelijks halt op verschillende locaties waar burgers terecht kunnen voor een uitgebreid aanbod aan diensten. Lees meer...

Gepubliceerd op: 11-12-2017


Renovatiewerken viaduct E17

In haar antwoord op de vraag van de Vlaamse Reizigersbond over de omleiding van tramlijn 4 gaf De Lijn ter informatie mee dat de renovatiewerken aan het viaduct van de E17 in 2019 zullen worden uitgevoerd. Deze renovatiewerken, en het feit dat ze hoe dan ook voor een onderbreking van het traject naar het Braemkasteel zouden zorgen, was een van de elementen om niet op het voorstel van de Reizigersbond in te gaan. Lees meer...

Gepubliceerd op: 08-12-2017


Tijdelijke circulatiemaatregelen

Begin deze maand veroorzaakte een werf op de op- en afritten van de R4 aan de Watersportbaan een aantal dagen voor wel erg lange files in Gent. Op bepaalde momenten was het zelfs aanschuiven tot in het centrum. Lees meer...

Gepubliceerd op: 07-12-2017


Gebruik woningtypetoets

Sedert enkele jaren hanteert Stad Gent de woningtypetoets. Een verplicht beoordelingskader, waarbij elke aanvraag voor nieuwbouw van woningen verplicht wordt beoordeeld op een aantal criteria, om op basis hiervan te kunnen bepalen of een eengezinswoning dan wel een meergezinswoning kan vergund worden. Hoewel de woningtypetoets geen verordenend instrument is wordt het gehanteerd om de goede ruimtelijke ordening in Gent mee vorm geven. Lees meer...

Gepubliceerd op: 30-11-2017


Tijdelijke bewonersvergunning bij werken

Wie geconfronteerd wordt met werken in een straat waar een parkeerregime geldt en hierdoor met parkeerproblemen geconfronteerd wordt kan terecht bij het Mobiliteitsbedrijf voor een tijdelijke tweede bewonersvergunning. Daarmee kan men in de omliggende zone gratis parkeren. Lees meer...

Gepubliceerd op: 23-11-2017


Geplande trottoiraanleg Wondelgem

Dit najaar is een geplande heraanleg van trottoirs voorzien in de Blauwstraat in Wondelgem. Echter ook de trottoirs in het eerste deel van de aanliggende Geelgorsstraat zijn in (zeer) slechte staat, zie foto’s in bijlage. Bij een globale blik op de kwaliteit van beide straten in WIS lijkt de kwaliteit van de trottoirs in de Geelgorsstraat zelfs negatiever beoordeeld te worden dan in de Blauwstraat. Lees meer...

Gepubliceerd op: 23-11-2017


Gratis openbaar vervoer PUUR GENT

Op alle koopzondagen wordt het openbaar vervoer op de tram- en buslijnen naar en in Gent gratis aangeboden door PUUR GENT. Het ging daarvoor een overeenkomst aan met De Lijn. Via de ticketautomaten zouden echter wel tickets kunnen gekocht worden en ook digitale tickets (sms- en m-tickets) zouden door De Lijn aangerekend worden. Lees meer...

Gepubliceerd op: 20-11-2017


Zorgcentrum voor slachtoffers van seksueel geweld

Vorige week opende op de campus van het UZ Gent het zorgcentrum voor slachtoffers van seksueel geweld. Een uniek project waarbij het UZ Gent, het parket, het DNA-laboratorium en de politie alle hulp voor slachtoffers op één plek samenbrengen. Lees meer...

Gepubliceerd op: 20-11-2017


Heraanleg Hakkeneisstraat

Uit uw antwoord op mijn schriftelijke vraag van 30 april 2015 over de Hakkeneisstraat bleek dat de optimalisatie van de straat op de agenda stond. Een integrale heraanleg was op dat moment echter geen optie. Vandaag gaan er geruchten dat de Hakkeneisstraat op termijn toch integraal heraangelegd zou worden. Lees meer...

Gepubliceerd op: 17-11-2017


Bedelarij Serpentstraat

Bewoners en handelaars van de Serpentstraat merken steeds vaker bedelaars op in hun straat waardoor vaak de doorgang wordt belemmerd. Het betreft hier immers een smalle straat met talrijke handelszaken, toegankelijk voor voetgangers en fietsers. De bedelaars spreken daarenboven vaak alle voorbijgangers actief aan om een aalmoes te bekomen. Lees meer...

Gepubliceerd op: 17-11-2017


Renovatie kasteel Borluut

In uw antwoord op mijn vraag van 8 maart 2017 over de renovatie van Kasteel Borluut gaf u aan dat de middelen voor een totaalrenovatie deze legislatuur niet meer voor handen zijn en dat over de toekomst van het gebouw, en de daarbij horende renovatie, nog geen beslissing werd genomen. Wel worden in 2020 herstellingswerken uitgevoerd aan het dak en in het bijzonder aan het torentje om verdere aftakeling van het gebouw tegen te gaan. Lees meer...

Gepubliceerd op: 16-11-2017


Gebruik alcolabs in Gent

Via de pers vernamen we dat een private partner van de Zesdaagse uitpakt met een alcolab, een toestel waar je met een eenvoudige blaastest kan meten of het safe is om naar huis te rijden. Het Fonds Emilie Leus schonk in het verleden acht alcolabs aan de Stad Gent. De eerste alcolab werd drie jaar geleden geïnstalleerd in parking Vrijdagmarkt. Naast de toestellen in de parkings zouden ook andere locaties bekeken worden. Lees meer...

Gepubliceerd op: 09-11-2017


Verkeerschaos n.a.v. defect uitrit parking Vrijdagmarkt

Op zaterdag 14 oktober deed zich bij parking Vrijdagmarkt een defect voor aan de uitrit wat voor heel wat oponthoud zorgde bij het uitrijden van de parking. Zodanig dat de uitrijdende file in de parking inrijdende wagens blokkeerden en zowel in als buiten de parking een grote file ontstond. Lees meer...

Gepubliceerd op: 23-10-2017


Laad- en loszone Coupure Rechts

Bij de heraanleg van de hoek Coupure Rechts-Papegaaistraat maakte de parkeerstrook tussen Twaalfkameren en de Papegaaistraat plaats voor een verbreed trottoir met zitbanken, afgeboord met anti-parkeerpaaltjes. Sindsdien wordt het laden en lossen door en voor omliggende handelszaken er bemoeilijkt. In overleg met de handelaars en schepen van middenstand werd, bij de wijziging van de rijrichting van Coupure Rechts, de realisatie van een laad- en loszone toegezegd. Lees meer...

Gepubliceerd op: 20-10-2017


Heraanleg Noorderlaan i.f.v. veiligheid en bereikbaarheid van Hockeyclub Gantoise

Sinds september is de nieuwe sportsite van Hockeyclub Gantoise aan de Noorderlaan (Watersportbaan) officieel in gebruik genomen. Dit brengt een aantal uitdagingen met zich mee wat betreft verkeersveiligheid, verkeersdoorstroom en parkeergelegenheid. Lees meer...

Gepubliceerd op: 19-10-2017


<<    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    >>