›› Home ›› Gent ›› Vragen-en-tussenkomsten

Vragen en tussenkomsten

Bakens voetgangerszone Botermarkt

Vorige jaar werden t.h.v. de Botermarkt stalen constructies geplaatst. De zogenaamde ‘bakens’ zouden het begin van de voetgangerszone markeren. Met de 'knippen' en de tijdelijke invulling werden herkenbare plaatsen gecreëerd, die na een gewenningsperiode, voor de meeste weggebruikers ook duidelijk zijn.

Voor de constructies aan de Botermarkt lijkt dit niet altijd het geval. Bovendien lijken de 'bakens' al onderhevig aan slijtage.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Zijn de bakens aan de Botermarkt permanent? Zo ja, kunnen deze beter herkenbaar en in lijn met de andere knippen en tijdelijke invullingen worden ingericht?
  • Kunnen, na bomen op de Korenmarkt, ook op de Botermarkt bomen overwogen worden? Rekening houdend met de latere tram, desgevallend met tijdelijke en verplaatsbare boombakken zoals dat bij de andere tijdelijke invullingen van het openbaar domein het geval is?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

De huidige bakens zijn een wezenlijk onderdeel van het ontwerp aangeleverd door Robbrecht en Daem ikv het dossier KOBRA en hebben inderdaad een permanent karakter zoals het ontwerp ook werd goedgekeurd in het college en de gemeenteraad.

Er is dan ook geen intentie om deze overgangszone naar het voetgangersgebied anders te gaan inrichten. Wat we nu voorzien op TIOD locaties, de rode strepen en betonblokken, is in afwachting van een definitief ontwerp in de toekomst. Laat het duidelijk zijn dat de Botermarkt ondertussen definitief is heraangelegd.

Bij de opmaak van het masterplan voor de heraanleg van de centrumpleinen is expliciet gekozen voor een afwisseling van groene en amorfe pleinen. Er kwam veel extra groen bij op het Braunplein, in de Belfortstraat, en een extra boom bij de bomengroep tegenover het stadhuis. De keuze werd gemaakt om het zicht op het stadhuis in haar volle glorie te behouden. Overleg met Onroerend Erfgoed en Dienst Monumentenzorg zou nodig zijn om af te toetsen of bomen voor het stadhuis überhaupt zijn toegestaan.

De overzijde van het stadhuis is al helemaal geen optie, want daar zijn terrassen, en we vermoeden dat de schepen van Middenstand daar niet voor te vinden zal zijn.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Gepubliceerd op: 26-06-2017

Terug naar overzicht