›› Home ›› Gent ›› Vragen-en-tussenkomsten

Vragen en tussenkomsten

Prostitutiepanden en raamprostitutie Kortrijksesteenweg

Op 11 september ll. keurde de gemeenteraad van Sint-Martens-Latem zowel een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ‘prostitutiepanden’ goed, alsook een politieverordening 'raamprostitutie'.

De stedenbouwkundige verordening houdt in dat in Sint-Martens-Latem vanaf 1 januari 2018 alleen op de Kortrijksesteenweg bars mogen worden uitgebaat en nergens anders in de gemeente. Wie een nieuwe bar wil openen zal bovendien een vergunning moeten aanvragen.

Ook op Gents grondgebied van de Kortrijksesteenweg, in Sint-Denijs-Westrem, bevinden zich nog een aantal bars.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Is er over de maatregelen die Sint-Martens-Latem nam, politiek of ambtelijk overleg geweest?
  • In welke mate spoort de regelgeving die in Gent van toepassing is met de nieuwe regelgeving in Sint-Martens-Latem, teneinde een eventuele loutere verplaatsing van bars over de gemeentegrens te voorkomen, in het bijzonder langs de Kortrijksesteenweg?
  • Zullen er desgevallend (bijkomende) maatregelen genomen worden n.a.v. de nieuwe regelgeving die vanaf 1 januari 2018 ingaat in buurgemeente Sint-Martens-Latem?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Over de maatregelen die Sint-Martens-Latem heeft genomen in het kader van de raamprostitutie is er geen voorafgaandelijk ambtelijk overleg geweest.

Zowel de politieverordening als de stedenbouwkundige verordening van Sint-Martens-Latem zijn integraal geïnspireerd op de verordeningen die de Stad Gent heeft genomen in het kader van de raamprostitutie, waarbij dezelfde stedenbouwkundige voorschriften worden opgelegd en eveneens een geschiktheids-verklaring wordt gehanteerd gekoppeld aan identieke voorwaarden betreffende aanvraag, onderzoek en toekenning.

Hierdoor is er geen enkele onderlinge tegenstrijdigheid waardoor er in hoofde van de Stad Gent geen bijkomende maatregelen dienen te worden genomen.

Volledigheidshalve wil ik benadrukken dat zoals u weet er in Gent ervoor geopteerd is om de raamprostitutie-panden te reglementeren met een politieverordening én een stedenbouwkundige verordening. De politie-verordening is van kracht sinds 24 maart 2015, de stedenbouwkundige verordening sinds 11 mei 2015.

In Gent is het de politieverordening die bepaalt waar raamprostitutiepanden gedoogd worden en waar zij zijn verboden. Langs de Kortrijksesteenweg gaat het om 3 panden (nrs. 1218, 1226 en 1256) waar raamprostitutie kan worden gedoogd.

De rest van de panden bevindt zich in de Vanderdoncktdoorgang (het glazen straatje) en in de Belgradostraat.

Buiten de opgesomde panden in de politieverordening wordt raamprostitutie nergens toegelaten. Dit maakt dat er op basis van de politieverordening kan opgetreden worden indien er zich nieuwe bars langs de Kortrijksesteenweg zouden vestigen.

Daniel Termont
Burgemeester

Gepubliceerd op: 25-09-2017

Terug naar overzicht