›› Home ›› Gent ›› Vragen-en-tussenkomsten

Vragen en tussenkomsten

Geplande trottoiraanleg Wondelgem

Dit najaar is een geplande heraanleg van trottoirs voorzien in de Blauwstraat in Wondelgem. Echter ook de trottoirs in het eerste deel van de aanliggende Geelgorsstraat zijn in (zeer) slechte staat, zie foto’s in bijlage. Bij een globale blik op de kwaliteit van beide straten in WIS lijkt de kwaliteit van de trottoirs in de Geelgorsstraat zelfs negatiever beoordeeld te worden dan in de Blauwstraat.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Op basis waarvan werd prioriteit gegeven aan de heraanleg van trottoirs in de Blauwstraat?
  • Wanneer zal de heraanleg in de Blauwstraat effectief worden uitgevoerd?
  • Kunnen bij de heraanleg van de trottoirs in de Blauwstraat ook de trottoirs in de Geelgorsstraat, al dan niet gedeeltelijk, heraangelegd en/of gefatsoeneerd worden?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Het antwoord op deze schriftelijke vraag zal worden gepubliceerd van zodra beschikbaar.

Gepubliceerd op: 23-11-2017

Terug naar overzicht