›› Home ›› Gent ›› Vragen-en-tussenkomsten

Vragen en tussenkomsten

Tijdelijke bewonersvergunning bij werken

Wie geconfronteerd wordt met werken in een straat waar een parkeerregime geldt en hierdoor met parkeerproblemen geconfronteerd wordt kan terecht bij het Mobiliteitsbedrijf voor een tijdelijke tweede bewonersvergunning. Daarmee kan men in de omliggende zone gratis parkeren.

Aan deze bewonersvergunning zijn echter nogal stringente voorwaarden verbonden: men moet in de straat gedomicilieerd zijn, de werken moeten langer dan 2 weken duren en men mag nog geen 2 bewonersvergunningen hebben. Echter steeds meer werknemers, handelaars… die niet gedomicilieerd zijn beschikken over een private parkeerplaats die ontoegankelijk kan worden door werken. Sommige werken duren ook minder dan 14 dagen, maar kunnen toch voor de nodige hinder en ongemakken zorgen.

Door het afschaffen van de papieren bewonerskaart en de digitale toekenning van parkeerrechten op basis van de nummerplaat is, veronderstel ik, het uitreiken van een bewonersvergunning vereenvoudigd.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Bent u bereid de voorwaarden voor het bekomen van een tijdelijke bewonersvergunning voor werken te versoepelen? Concreet om ze ook toe te kennen voor werken die minder dan 14 dagen duren én voor mensen die niet gedomicilieerd zijn, maar op basis van een eigendomsakte of huurovereenkomst kunnen aantonen er over een private parkeerplaats te beschikken?
  • Kunnen bovendien de bestaande bewonersvergunningen van bewoners die geconfronteerd worden met werken in hun straat niet automatisch tijdelijk uitgebreid worden naar de omliggende zones zonder dat bewoners hiervoor zelf het initiatief moeten nemen?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Het antwoord op deze schriftelijke vraag zal worden gepubliceerd van zodra beschikbaar.

Gepubliceerd op: 23-11-2017

Terug naar overzicht