›› Home ›› Gent ›› Vragen-en-tussenkomsten

Vragen en tussenkomsten

Gebruik woningtypetoets

Sedert enkele jaren hanteert Stad Gent de woningtypetoets. Een verplicht beoordelingskader, waarbij elke aanvraag voor nieuwbouw van woningen verplicht wordt beoordeeld op een aantal criteria, om op basis hiervan te kunnen bepalen of een eengezinswoning dan wel een meergezinswoning kan vergund worden. Hoewel de woningtypetoets geen verordenend instrument is wordt het gehanteerd om de goede ruimtelijke ordening in Gent mee vorm geven.

Hierbij heb ik volgende vragen:

  • Hoeveel aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning werden, sinds de invoering, op basis van het resultaat van de woningtypetoets niet goedgekeurd?
  • In hoeveel van de gevallen werd door de aanvrager beroep tegen deze beslissing ingesteld?
  • In hoeveel van de gevallen werd het beroep ingewilligd en in hoeveel gevallen is de beroepsprocedure nog lopende?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Het antwoord op deze schriftelijke vraag zal worden gepubliceerd van zodra beschikbaar.

Gepubliceerd op: 30-11-2017

Terug naar overzicht