›› Home ›› Gent ›› Vragen-en-tussenkomsten

Vragen en tussenkomsten

Rode brievenbus Charles de l'Epeeplein

Bij de nieuwbouw van de appartementen en het omliggende openbaar domein op het Charles de l’Epeeplein, werd de rode brievenbus van BPost (tijdelijk) verwijderd. Ze is evenwel niet teruggeplaatst na de werken.

Heeft het stadsbestuur er zicht op of, en zo ja wanneer, de rode brievenbus zal worden teruggeplaatst?
Zo niet, is het stadsbestuur bereid bij BPost op de terugplaatsing aan te dringen?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Aan het openbaar domein is op de vermelde locatie niet gewerkt. De postbus moet verwijderd zijn tijdens de renovatie van het gebouw, maar daar hebben onze stadsdiensten geen informatie over.

Ik liet daarom navraag doen bij Bpost. Bpost liet mij weten dat de brievenbus niet zal worden teruggeplaatst omdat uit een kosten-/batenanalyse bleek dat er nauwelijks gebruik van gemaakt werd.

Daniel Termont
Burgemeester

Gepubliceerd op: 26-01-2018

Terug naar overzicht