›› Home ›› Gent ›› Vragen-en-tussenkomsten

Vragen en tussenkomsten

Staat wegenis Leiepark

Bewoners van het Leiepark klagen al jaren de lamentabele staat van de wegenis in hun straat aan. Bewoners vinden de ontelbare putten in hun straat niet langer aanvaardbaar. Uit mijn eerdere vraag hierover blijkt de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen al sinds 2007 een voorontwerp klaar te hebben voor het verharden van de weg. Deze weg is echter privébezit van de aangrenzende eigenaars. Aangezien er geen consensus mogelijk blijkt van alle eigenaars om de weg over te dragen naar de Stad zit dit dossier al jaren vast.

In tussentijd voert de stad wel onderhoudswerken uit i.k.v. de veiligheid en de aansprakelijkheid van de stad. Zo werd laatst nog een grondstabilisatie uitgevoerd. Helaas ligt het Leiepark er vandaag opnieuw erbarmelijk bij (zie foto’s). In de collegebeslissing voor het uitvoeren van de onderhoudswerken (oktober 2016) is opnieuw sprake van lopende onderhandelingen om tot overdracht naar de Stad Gent te komen.

  • Zijn er plannen om opnieuw curatieve onderhoudswerken uit te voeren in Leiepark? Zo ja, wat is hiervoor de timing?
  • Lopen er momenteel effectief nog onderhandelingen om tot overdracht van de weg naar de Stad Gent te komen? Zo ja, wat is hiervan de stand van zaken?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Zijn er plannen om opnieuw curatieve onderhoudswerken uit te voeren in Leiepark? Zo ja, wat is hiervoor de timing?

Op vandaag is er nog geen nieuwe planning om hier curatief onderhoud te doen op dat stuk privaat domein. De stad monitort de situatie wel in het kader van de openbare veiligheid en zal desnoods maatregelen nemen, maar de enige goede en niet geldverkwistende oplossing is een degelijke integrale heraanleg. Maar daarvoor is dus een grondverwerving noodzakelijk.


Lopen er momenteel effectief nog onderhandelingen om tot overdracht van de weg naar de Stad Gent te komen? Zo ja, wat is hiervan de stand van zaken?

Neen, er lopen momenteel geen onderhandelingen. Maar het toeval wil dat de stad recent werd aangeschreven door een inwoner van het Leiepark met dezelfde vragen.

Samen met nog enkele buren, wenst deze zich te organiseren onder bewoners in een poging om resultaat te boeken in de verwerving en aanleg van een degelijke wegenis in het Leiepark.

Ik steun dit initiatief en de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen zal in mijn opdracht ingaan op de uitnodiging om tot een gesprek over te gaan met deze bewoners. Dit overleg zal normaliter nog deze maand doorgaan. Hopelijk kan hiermee resultaat geboekt worden en het goede nabuurschap uitgedragen worden.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Gepubliceerd op: 08-03-2018

Terug naar overzicht