›› Home ›› Sami ›› Realisaties

Realisaties

Hieronder vindt u enkele voorstellen die ik heb geformuleerd of waaraan ik mee aan de kar heb getrokken,
en die werden of zullen worden uitgevoerd:

'Vind-je-kindje'-armbandjes tijdens Gentse Feesten

Aan de kust bestonden ze al: de anti-verdwaalarmbandjes. Op die armbandjes kunnen ouders de naam van hun kind en een GSM-nummer kwijt zodat verdwaalde kinderen makkelijker kunnen teruggevonden worden. Vorig jaar al stelde ik voor om deze werkwijze ook toe te passen tijdens onze drukbezochte Gentse Feesten. Dit is nu een feit: vanaf dit jaar zullen er 5.000 gratis "Vind-je-kindje"-armbandjes worden uitgedeeld. Wie een verloren kind aantreft kan zo meteen de ouders opbellen. Lees meer...

Gepubliceerd op: 14-06-2012


Compensatie voor parkeerhinder bij openbare werken en evenementen

Parkeerhinder door werken of evenementen is een vaak voorkomend probleem waar veel omwonenden last van ondervinden. Op mijn initiatief is het stadsbestuur bereid gevonden concrete maatregelen te nemen om dit ongemak tot een minimum te beperken. Zo werden er tegemoetkomingen voorzien voor bewoners waarvan de private parkeergarages ontoegankelijk zijn ten gevolge van openbare werken. Lees meer...

Gepubliceerd op: 02-04-2012


15 minuten gratis parkeren in Gent

Wie snel een boodschap wil doen bij de bakker, de slager... kan voortaan aan de parkeerautomaten een gratis ticket krijgen, geldig voor 15 minuten parkeren. Het is op aansturen van onze fractie dat de stad Gent dit zogenaamde "pistolet-kwartiertje" heeft ingevoerd. Al in 2006 had ik dit punt in mijn persoonlijk verkiezingsprogramma opgenomen. Deze maatregel is zowel voor de handelaars als voor hun klanten een goede zaak, terwijl het geen afbreuk doet aan het gevoerde mobiliteitsbeleid waarbij geen enkele vervoersvorm mag worden uitgesloten. Lees meer...

Gepubliceerd op: 29-03-2012


Politiereglement op de bedelarij

Na herhaaldelijk aandringen keurde de gemeenteraad het ‘Politiereglement op de bedelarij’ goed, dat in bepaalde omstandigheden voorziet in een gemeentelijke administratieve sanctie van 120 euro. Met name bij agressief bedelen, bedelen met dieren, hinderen van doorgang door bedelen, bedelen op de rijbaan/kruispunt, bedelen tijdens de Gentse Feesten en bedelen door aanbellen. Lees meer...

Gepubliceerd op: 28-03-2012


Gratis inzameling asbestafval van particulieren

Het gebruik en hergebruik van asbest is sinds 1998 verboden. Asbest werd vroeger in woningen veel gebruikt in zeer uiteenlopende toepassingen, maar na enige tijd ontdekte men dat het inademen van asbestvezels ernstige gevolgen kan hebben voor de gezondheid. Op mijn verzoek werd door de afvalintercommunale Ivago een informatiebrochure bezorgd aan alle Gentenaars en kan elk gezin elk jaar tot 200 kg asbesthoudend afval gratis afleveren op het recyclagepark. Lees meer...

Gepubliceerd op: 27-03-2012


De plaatsing van automatische defibrillatoren (AED's)

Mijn pleidooi voor de plaatsing van Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s) op publieke plaatsen, toestellen waarbij een elektrische shock kan worden toegediend bij een hartstilstand, heeft resultaat geboekt. Schepen van Sport, Christophe Peters, heeft via TMVW AED’s laten plaatsen in zwembad Van Eyck en in sporthal Hekers in Zwijnaarde. Voorts zijn er plannen om alle sporthallen van dergelijke toestellen te voorzien. Lees meer...

Gepubliceerd op: 26-03-2012


Toezichtscommissie inzake het camerabeleid

Voor Open Vld Gent is een kordaat veiligheids- en overlastbeleid absolute prioriteit. Ook in Gent wordt steeds vaker de inzet van camera's gevraagd om overlast als sluikstorten, vandalisme en diefstallen tegen te gaan. We zijn ervan overtuigd dat naast meer politietoezicht, ook een weloverwogen inzet van camera's kan bijdragen tot het verhogen van de veiligheid en leefbaarheid in onze stad, zoals bvb. in de Overpoortstraat. Lees meer...

Gepubliceerd op: 25-03-2012


Invoering van de digitale ondertrouw

Hiermee wordt de mogelijkheid geboden om de huwelijksaangifte te doen via het digitaal publieksloket van de stad (e-loket) op het internet. Aanvragen van documenten, reservatiedatum en uur van het huwelijk zullen geautomatiseerd kunnen verlopen. Aan de voltrekking van het huwelijk zelf wordt uiteraard niets gewijzigd. Met dit voorstel kan men, maar moet men zich voor de ondertrouw niet meer persoonlijk verplaatsen of hiervoor verlof nemen. Lees meer...

Gepubliceerd op: 05-03-2012


Elektronisch vastleggen van een afspraak met de politie

Met dit voorstel zou men online een afspraak kunnen maken voor een niet-dringende aangifte of voor het neerleggen van een klacht bij de politie. Hiermee kan men de lange wachttijden aan het loket vermijden en kan de efficiëntie van de onthaalwerking worden verhoogd. De aanvrager zou via de website dag en tijdstip waarop hij/zij wenst langs te komen kunnen selecteren en enkele basisgegevens invullen, waarop een politiemedewerker  - mits het ontvankelijk verklaren van de aangifte of klacht  - een bevestigingsmail stuurt. Dit voorstel werd meegenomen bij de herziening van de werkingsprocessen inzake het onthaalbeleid van de politie. Lees meer...

Gepubliceerd op: 02-03-2012


<<    1    >>