›› Home ›› Bevoegdheden

Bevoegdheden

Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning

Bevoegd voor:

  • stadsontwikkeling
  • ruimtelijke planning
  • grond- en pandenbeleid
  • onteigening in het kader van RUP's
  • cultuurbeleid, receptieve ruimten, toezicht op erediensten
  • financiële participaties
  • toezicht op Jan Palfijn
  • intergemeentelijke samenwerking en intercommunales
  • stads- en OCMW-pensioenen