• Sami Souguir

    Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning

›› Home ›› Over Sami ›› Sami in de politiek

Sami in de politiek

Op 2 januari 2007 legde ik de eed af als gemeenteraadslid voor Open Vld in Gent.

De gemeenteraad is de rechtstreeks verkozen volksvertegenwoordiging en het beleidsorgaan bij uitstek in de gemeente. De raad houdt zich bezig met de toekomst van de lokale ontwikkeling: welke koers moet de gemeente varen? Een gemeenteraad bestuurt op hoofdlijnen. De gemeenteraad heeft ook een belangrijke controle-opdracht: de raad oefent toezicht uit op het college.

De gemeenteraad heeft een dubbele bevoegdheid: het regelen van alles wat van gemeentelijk belang is en beraadslagen over elk ander onderwerp dat door andere overheden (de federale, Vlaamse of provinciale overheid) wordt voorgelegd. De raad heeft bovendien ‘de volheid van bevoegdheid’. Dit betekent dat de gemeenteraad beslist, tenzij bepaalde bevoegdheden door de wet aan een ander orgaan worden toegewezen.

Klik hier voor een overzicht van mijn vragen en tussenkomsten (2006-2018)


Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning

Op 3 januari 2019 werd ik aangesteld als schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning in Gent. Een overzicht van al mijn bevoegdheden, vindt u hier.


Fractievoorzitter Open Vld

Afgelopen 2 legislaturen, van januari 2007 t.e.m. december 2018, verkozen de Open Vld-gemeenteraadsleden en schepenen mij als hun fractievoorzitter. De fractievoorzitter leidt de fractie, voert de besprekingen aan tijdens de gemeenteraadszittingen, vertegenwoordigt de fractie en is verantwoordelijk voor het uitdragen van haar beslissingen en standpunten.