›› Home ›› Over Sami ›› Wie is Sami?

Wie is Sami?

Mijn leven in een notedop

 • Geboren en getogen in Gent op 27 januari 1975
 • Mijn beide ouders zijn van Tunesische origine
 • Grootste deel van mijn leven gewoond in de buurt van de Heuvelpoort
 • Getrouwd met Valérie, dochter van wijlen Gents schepen Chantal Claeys
 • Vader van Marie (2006) en Alexander (2010)

Opleiding

 • Humaniora: Instituut van Gent (lager en secundair onderwijs)
 • Master in de politieke wetenschappen, optie internationale betrekkingen (UGent)
 • Master in het Europees recht (UGent)
 • opleiding Ontwikkelingssamenwerking (DGIS) bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Werkervaring

 • Adjunct-directeur bij de Vlaamse administratie Buitenlands Beleid
 • Adviseur Buitenlands Beleid en Buitenlandse Handel op de kabinetten van de (voormalige) Open Vld-ministers Jaak Gabriëls en Patricia Ceysens
 • Adjunct-kabinetschef van Vlaams minister Marino Keulen (2004-2009), verantwoordelijk voor o.m. het inburgerings- en stedenbeleid
 • Vandaag: Algemeen Directeur van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur - Vlaams Ministerie van Bestuurszaken

Politieke activiteiten

 • Deelname aan de verkiezingen voor het Vlaams Parlement in 2004, waarbij ik het vertrouwen heb gekregen van 6.028 kiezers
 • Deelname aan de Gentse gemeenteraadsverkiezingen in 2006, waarbij ik vanuit een 12de plaats rechtstreeks verkozen werd met 1.384 voorkeurstemmen
 • Deelname aan de Gentse gemeenteraadsverkiezingen in 2012, waarbij ik vanuit een 5de plaats rechtstreeks verkozen werd met 1.342 voorkeurstemmen
 • Deelname aan de Gentse gemeenteraadsverkiezingen in 2018, waarbij ik vanuit een 5de plaats rechtstreeks verkozen werd met 2.002 voorkeurstemmen
 • Bestuurslid van Open Vld Gent
 • Lid van het Beheerscomité van Open Vld Gent
 • Voorzitter van Open Vld Gent-Zuid
 • Bestuurslid van Open Vld regiobestuur Gent-Eeklo
 • Lid Partijraad Open Vld-nationaal

Politieke werkzaamheden in stad Gent

 • Gemeenteraadslid en Fractievoorzitter van Open Vld
 • Lid van de Commissie Haven, Economische Aangelegenheden, Financiën, Middenstand, Innovatie
 • Lid van de Commissie Onderwijs en Kinderopvang, Jeugd, Personeel, Informatica, IKZ, Facility Management, Administratieve Vereenvoudiging
 • Lid van de Commissie Openbare Werken, Mobiliteit, Stedenbouw, Woonbeleid en Stadsontwikkeling
 • Lid van de Commissie Algemene Zaken, Brandweer, Politie, Voorlichting, Juridische Zaken, Stedenbeleid, Internationale Samenwerking, Intercommunales en Financiële Participaties, Protocol, Bevolking en Burgerlijke Stand
 • Lid van de Commissie Welzijn, Gelijke Kansen, volksgezondheid, Armoedebestrijding, Werk, OCMW, Milieu, Klimaat, Noord-Zuid en Openbaar Groen
 • Plaatsvervangend lid van de Commissie Cultuur, Evenementen, Feesten, Toerisme, Sport & Recreatie

Mandaten namens de stad Gent

 • Lid van de Raad van Bestuur van de Sociale Huisvestingsmaatschappij Woningent
 • Lid van de Raad van Bestuur van de Sociale Huisvestingsmaatschappij Gentse Haard
 • Lid van de Raad van Bestuur van SoGent
 • Lid van de Raad van Bestuur van NV Citadel Finance
 • Lid van de Raad van Bestuur van VZW Huuringent
 • Lid van de Raad van Bestuur van Farys