• Sami Souguir

    Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning

›› Home ›› Disclaimer

Disclaimer

Sami Souguir besteedt veel zorg aan de inhoud van zijn website. Hoewel al het mogelijke gedaan is om de correctheid van de gegevens te waarborgen, kunnen noch Sami Souguir, noch de auteurs aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen bij het gebruik van de gegevens.

Sami Souguir is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud van de andere websites die met deze website gelinkt zijn. Sami Souguir kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor fouten in webadressen of domeinnamen op deze website.

De persoonsgegevens die u via deze site verstrekt, worden opgenomen in de bestanden van Sami Souguir, p/a Botermarkt 1, 9000 Gent.

Deze gegevens worden door Sami Souguir ingezameld en verwerkt met het oog op het voeren van informatie- en promotiecampagnes i.v.m. zijn activiteiten. Indien u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen kan u ons dit meedelen per e-mail op sami.souguir@stad.gent of per brief.

U beschikt steeds over een inzage- en correctierecht in verband met uw persoonlijke gegevens.