• Sami Souguir

    Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning

›› Home ›› Nieuws

Parkeer- en mobiliteitsdruk verminderen

15 maart 2018

De nabijheid van grote verkeersassen maken van Nieuw Gent-UZ een drukke toegangspoort tot onze stad. Ook de aanwezigheid van het UZ en talrijke bedrijven zorgen ervoor dat deze regio dagelijks heel wat bezoekers te verwerken krijgt. Om de parkeer- en mobiliteitsdruk die dat met zich meebrengt in goede banen te leiden, voorziet deze bestuursploeg de middelen voor de oprichting van een verkeerscoördinatiecentrum.

Dit centrum moet de komende jaren de economische belangen van dit stadsdeel verzoenen met de leefbaarheid voor de bewoners. We gaan in dialoog met het UZ om de parkeertarieven op en naast de ziekenhuissite op elkaar af te stemmen. Duurdere tarieven op de site van het UZ zorgen er nl. voor dat bezoekers van het ziekenhuis plaatsen innemen van bewoners in de omliggende straten.