›› Home ›› Nieuws

Stad Gent gaat voor gasloos en sociaal in derde klimaatplan

25 juni 2020

Samen met alle Gentenaars wil de Stad Gent haar koploperspositie op het vlak van klimaatbeleid versterken. Daarom stelt Gent nu haar ontwerp van Klimaatplan 3.0 voor. De focus ligt op sociaal klimaatbeleid, een transitie naar gasloze verwarming en klimaatadaptatie. De Stad mikt op de verdubbeling van het huidig aantal zonnepanelen tegen 2025.

Dit is het derde klimaatplan sinds de Stad Gent zich in 2009 engageerde om tegen 2030 de CO2-uitstoot drastisch te verminderen. Het plan schakelt nu nog een versnelling hoger en staat boordevol ambitieuze acties. Zo wil de Stad Gent haar ecologische voetafdruk verder verkleinen en zich wapenen tegen klimaatverandering. De hoofddoelen? Tegen 2030 de CO2-uitstoot met 40% verminderen binnen de burgemeestersconvenant, en een reductie van CO2-uitstoot via een strategie rond voedsel en circulaire economie. Daarbovenop creëren we een klimaatrobuuste stad die is opgewassen tegen de gevolgen van klimaatverandering zoals droogte, hitte en wateroverlast


Van een energietransitie tot klimaatadaptatie

Het ontwerp klimaatplan telt meer dan 60 pagina’s en honderden actiepunten over verschillende domeinen heen. Enkel door elk aspect van het Gentse beleid aan te pakken, kunnen de klimaatdoelen bereikt worden. Het spreekt dus voor zich dat het volledige stadsbestuur zich engageert. Enkele hoogtepunten:


30% minder energieverbruik in Gentse woningen tegen 2030

De Energiecentrale, het Gents adviespunt voor energiezuinig wonen en renoveren, zal meer dan ooit zijn schouders zetten onder renovatiebegeleiding voor Gentse burgers. Het doel is om de Gentse woningen zo energiezuinig mogelijk te maken in de komende jaren. Daarvoor zullen de experten van de Energiecentrale zo’n 2.000 renovatieadviezen en 900 begeleidingen doen per jaar. Meer dan voordien zullen ook appartementen onder de loep genomen worden. Voor de energierenovatie van sociale woningen wordt 4 miljoen euro uitgetrokken.

Bovenop de bestaande premies en energielening wordt binnenkort ook een rollend klimaatfonds gelanceerd. Dat zal de renoverende Gentenaar leningen aanbieden met een langere terugbetalingstermijn en lage rentevoet. Zo kunnen ook mensen met een lager inkomen aan de renovatie beginnen met een comfortabel startbedrag, de renovatie grondiger aanpakken en de besparing sneller zien op de energiefactuur.


Overstap van fossiel naar hernieuwbaar: verdubbeling zonnepanelen tegen 2025

De Stad Gent maakt werk van een warmtestrategie en de uitrol van warmtenetten. Voor verwarmen en koken, wil de Stad volledig overschakelen van gas naar hernieuwbare energie. Het doel? Gasloze wijken tegen 2050. Daartoe wordt in kaart gebracht hoe we de bestaande warmtenetten in Gent kunnen uitbreiden en welke wijken zullen overschakelen naar warmtepompen op hernieuwbare elektriciteit. Ook zal de Energiecentrale Gentenaars sensibiliseren, informeren en begeleiden om nu al de juiste investeringen te kunnen doen. Gent zet ook in op 2 keer zoveel zonnepanelen tegen 2025. Een vernieuwde zonnekaart en warmtekaart zullen burgers helpen ontdekken welke hernieuwbare energie het meest geschikt is voor hun woning.


Meer plantaardige voeding en minder voedselverspilling

Gent en Garde, dat in 2019 een UN Global Climate Action Award won, zet ook de komende jaren haar werking voor duurzame voeding en tegen voedselverspilling verder. Om de klimaatdoelstellingen te halen, is een verdere daling van de consumptie van dierlijke eiwitten nodig. Onder andere een nieuwe campagne, 10 jaar na Donderdag Veggiedag, moet ervoor zorgen dat de vleesconsumptie verder daalt en dat plantaardige voeding verder ingang vindt. Daarnaast blijft de Stad, onder andere met het project Foodsavers, inzetten op het verdelen van onverkochte groenten en fruit naar kwetsbare gezinnen.


Energiecoaching op maat voor 400 bedrijven

Ook bedrijven kunnen rekenen op begeleiding bij de energietransitie. De Stad Gent helpt hen via coaching op maat. Het traject start met een grondige analyse en voorziet begeleiding doorheen het volledige traject. De focus komt hier meer dan voordien op eigenaars van grote gebouwen om maximale resultaten te behalen. Dat kunnen bedrijven, maar bijvoorbeeld ook scholen zijn.


Meer groen, minder verharding

Steden moeten zich aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering, zo ook Gent. Dat zal gebeuren op alle 4 niveaus: stad, wijk, straat, woning. Om de stad te wapenen tegen het extremere weer, wordt vooral voor meer groen gezorgd. Bij elke heraanleg van straten moet bijvoorbeeld 15% minder verharding voorzien zijn dan ervoor. Ook geveltuinen en publieke groene rustplekken zullen verder ontwikkeld worden.


Circulaire initiatieven krijgen een boost

Gent werkt aan een platform dat kleine, lokale initiatieven rond circulaire economie ondersteunt. Er zullen ook 2 wedstrijden georganiseerd worden waarbij innovatieve ideeën beloond worden met een financieel duwtje in de rug. Daarnaast draagt ook de Stad Gent zelf haar steentje bij door in te zetten op herbruikbare bekers, circulair bouwen en het delen van materialen die niet meer nodig zijn.


25000 autodelers tegen 2025

Gent is sinds jaren een koploper op het vlak van autodelen. Dat willen we graag zo houden. We mikken op 25.000 autodelers in 2025. Hiervoor mikken we op het uitbreiden van het aantal mobipunten, de koppeling van autodelen aan het stedenbouwkundig reglement, de uitbreiding van het aantal laadpalen en communicatie naar specifieke doelgroepen. Wie een eigen elektrische wagen inschrijft in een deelsysteem, kan tot 6.000 euro subsidie krijgen.


Jaarlijks 3% energie besparen in het patrimonium van de Stad Gent

Voor haar eigen patrimonium legt de Stad Gent de lat hoog. Ze mikt op een jaarlijkse energiebesparing van minimaal 3%. Ook zal in kaart gebracht worden hoe het eigen gebouwen- en voertuigenpark CO₂-neutraal kan zijn tegen 2040. Daarnaast wil de Stad tegen 2050 ook 30% van het stedelijk elektriciteitsverbruik uit zonnepanelen halen voor een verdere transitie naar hernieuwbare energie.


Met en voor de Gentenaar

De Stad Gent zal op een verantwoorde manier herstellen van de coronacrisis en bouwen aan een klimaatvriendelijke toekomst voor alle Gentenaars en de komende generaties. Het is de bedoeling om iedereen mee te krijgen, van particulieren en bedrijven tot scholen en organisaties. Speciale aandacht gaat naar mensen die het niet breed hebben in onze samenleving. Het stadsbestuur kiest daarom voor een rechtvaardig en sociaal klimaatbeleid.

'Ons klimaatplan 3.0 is erg ambitieus. Dat is nodig om de klimaatcrisis goed aan te pakken. Dat is ook goed nieuws voor de Gentenaars en bezoekers. Een klimaatstad is een aangename stad om in te leven, zorgt voor meer wooncomfort en lagere energiefacturen voor zijn inwoners, mét specifieke aandacht voor energiearmoede.Een klimaatstad creëert ook nieuwe opportuniteiten voor bedrijven en ondernemers, zorgt voor meer lokale jobs en meer zeggenschap over onze energie. Kortom de uitdaging is groot, maar meer dan de moeite waard.' - Tine Heyse, schepen van Klimaat en Milieu

Ontwerp klimaatplan 2020-2025


Hoe het plan tot stand kwam

Dit ontwerp van plan is ook het voorwerp van een inspraaktraject dat vorige winter is opgestart en ook de komende maanden nog zal worden voorgelegd aan verschillende stakeholders. Het ontwerp Klimaatplan is een all-round samenwerking van het volledige Gentse college en zal in het najaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad.


Bron: Stad Gent