• Sami Souguir

    Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning

›› Home ›› Nieuws

Vaart steken achter 'Tramlijn 7'

20 februari 2018

De laatste jaren slibben onze wegen steeds meer dicht, met heel wat fileleed tot gevolg. Een probleem waar we ook in Sint-Denijs-Westrem mee geconfronteerd worden.

Om hierop een antwoord te bieden, keurde de Lijn reeds in 2003 het Pegasusplan goed. Hierin werd resoluut gekozen voor de uitbreiding van het tramnetwerk in en om Gent, met als doel een volwaardige ontsluiting van alle Gentse deelgemeenten.

Voor Sint-Denijs-Westrem betekent dit concreet de vertramming van lijn 7, waarbij een tracé over de site van The Loop tot aan de groenpool van het Parkbos is uitgetekend.

Van alle voorziene uitbreidingen zijn vijftien jaar later amper enkele kilometers gerealiseerd. We zullen ons blijven zich engageren om vaart te zetten achter de verdere uitvoering.