• Sami Souguir

    Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning

›› Home ›› Nieuws

Streven naar een proper Parkbos

16 februari 2018

Steeds meer mensen ontdekken Parkbos als ontspanning– en ontmoetingsruimte en dat heeft zo zijn gevolgen. Bezoekers maken geregeld melding van zwerfvuil, hondenpoep en achtergelaten honden-poepzakjes. Naar aanleiding van onze vragen werden daarom een aantal bijkomende maatregelen getroffen.

Voor het portaal Grand Noble werd een nieuw onderhoudsbestek afgesloten dat voorziet in het tweewekelijks, i.p.v. maandelijks, ledigen van de hondenpoeppaal. Ook wordt een bijkomende hondenpoeppaal geplaatst aan de hondenlosloopzone ter hoogte van de Moeistraat in Sint-Martens-Latem. Hetzelfde zal het geval zijn in het deelgebied Scheldevelde, waar ook een bijkomende hondenlosloopzone voorzien is.