›› Home ›› Nieuws

Ambitie en durf voor Gent

1 december 2018

Het bestuur van Open Vld Gent heeft de startnota van delegatieleiders Mathias De Clercq en Filip Watteeuw unaniem goedgekeurd die zal dienen als raamwerk voor een toekomstig bestuursakkoord tussen Open Vld, Groen, sp.a en CD&V. In 14 ambitieuze werven zetten ze de bakens uit voor het Gent van morgen, met een bruisende economie, schone lucht en veilig verkeer, betaalbaar wonen en armoedebestrijding.

De vier partijen gaan voor een ambitieus bestuur dat zichzelf in vraag durft te stellen en zich laat uitdagen. “We moeten als stad absoluut vooroplopen, maar ook achterom kijken om te zien of iedereen mee is. We gaan de Gentenaars  daarom nog nauwer betrekken, met onder andere wijkbudgetten en stadsbrede debatten,” zegt Mathias De Clercq.

Deze nota legt de basis voor een ambitieus bestuursakkoord dat bakens zal verzetten voor Gent en de Gentenaars. Om ook de komende zes jaar van Gent de schoonste en wijste stad van Vlaanderen te maken.

DOWNLOAD HIER DE NOTA


Bevoegdheidsverdeling

Open VLD levert de burgemeester en twee schepenen. Groen vaardigt 4 schepenen af en deelt een 5de schepen met sp.a. De socialisten hebben daarnaast nog twee andere schepen. CD&V vervolledigt het college met een schepen.

Naast de burgemeester neemt Open VLD de bevoegdheden Economie, Ondernemen, Handel, Sport en Haven op zich en Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Cultuur.

De groene schepenen krijgen de bevoegdheden Mobiliteit, Openbare Werking, Architectuur en Stedenbouw; Onderwijs, Opvoeding, Outreachend Werk, Jeugd, en Werk; Milieu, Energie, Klimaat en Wonen; Personeel en Toerisme; en ten slotte Feesten en Facility Management.

Voor sp.a zijn de pakketten Voorzitterschap BCSD, Welzijn en Financiën; en Openbaar Groen, Beleidsparticipatie, Cocreatie en Buurtwerk.

CD&V neemt Burgerzaken en Protocol op zich.

Groen en Open VLD delen het voorzitterschap en ondervoorzitterschap van de gemeenteraad.