›› Home ›› Nieuws

Stad Gent ondersteunt initiatieven rond het themajaar OMG! Van Eyck Was Here in 2020

25 januari 2019

In 2020 brengt Gent met het cultureel-toeristische themajaar 'OMG! Van Eyck was here' een jaar lang hulde aan Jan Van Eyck, de Vlaamse Meester die onlosmakelijk met de stad verbonden is door zijn wereldberoemde meesterwerk, het Lam Gods.

De Stad Gent roept organisatoren uit Gent of daarbuiten op om het themajaar mee vorm te geven en biedt initiatieven verschillende vormen van financiële ondersteuning aan.


OMG! Van Eyck was here: Van Eyck in het Gentse DNA

Wie Gent zegt, zegt het Lam Gods. Gent is de stad waar Van Eyck zijn wereldberoemde meesterwerk schilderde en waar al zes eeuwen lang miljoenen bezoekers van over de hele wereld het altaarstuk komen bewonderen. In 2020 wijdt Gent met 'OMG! Van Eyck was here'een volledig jaar aan het Lam Gods en Van Eyck, aan hun onbetwistbare band met de stad, en aan hun nalatenschap dat tot op vandaag verder leeft. Blikvangers worden de tentoonstelling 'Van Eyck. Een optische revolutie' in het MSK en de opening van een gloednieuw bezoekerscentrum in de Sint-Baafskathedraal. De Stad Gent zal daarbovenop ook een rijk programma met nationale en internationale visibiliteit en uitstraling rond Van Eyck en het Lam Gods ontplooien en roept initiatiefnemers uit de culturele, toeristische en economische sectoren in de stad op om het themajaar mee vorm te geven. Hiervoor worden verschillende vormen van financiële ondersteuning voorzien.

Bezoek de website OMG! Van Eyck was here


Stadsmarketingfonds: initiatieven met (inter)nationale uitstraling

Welke initiatieven komen in aanmerking?

Het themajaar zal hopelijk voor veel promotie voor Gent zorgen, zowel in België als in het buitenland. Grotere initiatieven met uitstraling buiten de stadsgrenzen kunnen daarom een beroep doen op een extra subsidielijn die in het kader van 'OMG! Van Eyck was here' binnen het bestaande stadsmarketingfonds werd opgericht. In totaal is er een bijkomend budget van 500.000 euro.

Organisatoren van binnen en buiten Gent kunnen een aanvraag indienen. Hun initiatieven moeten plaatsvinden in Gent tussen 1 januari en 31 december 2020, maar zijn niet beperkt tot activiteiten binnen de culturele sector. Ook internationale sportmanifestaties, congressen, seminaries, evenementen en activiteiten in het kader van de creatieve economie, tv-programma's, films, boeken, multimedia, cd's, ... komen in aanmerking voor een subsidie.


Wat zijn de inhoudelijke voorwaarden?

Om kans te maken op een subsidie via het stadsmarketingfonds houdt een jury rekening met algemene criteria zoals media- en publieksbereik, duur, economische en promotionele return. Daarnaast dienen de initiatieven te voldoen aan specifieke voorwaarden, geformuleerd in functie van het themajaar:

  • Inhoudelijk sterke link met één of meerdere van de drie invalshoeken van het themajaar:
    • Kennis en wetenschap over Jan Van Eyck, het Lam Gods, hun nalatenschap in hedendaags meesterschap en de 15e-eeuwse versus de hedendaagse stadscultuur.
    • Inspiratie, creativiteit en beleving in de beeldende kunsten, theater, dans, design, mode, gastronomie, muziek en andere disciplines.
    • Mysterie en toekomst, verwijzend naar de woelige geschiedenis van het Lam Gods en de aantrekkingskracht van het kunstwerk.
  • Kunsten, erfgoed en meesterschap op een hedendaagse en innovatieve manier verbinden.
  • Duurzame resultaten met betrekking tot de toeristische aantrekkingskracht in vorm (niet enkel de culturele meerwaardezoeker) en aantal.
  • Brede publieksparticipatie, gericht op Gentenaars, met aandacht voor kansengroepen, educatieve omkadering en inzet op diversiteit.


Wanneer kan de subsidie aangevraagd worden?

De deadlines om in te dienen zijn 1 april 2019 en 1 oktober 2019.

Reglement en aanvraagformulier Stadsmarketingfonds


Culturele projectsubsidies: kleinschalige Gentse culturele initiatieven

Kleinere Gentse initiatieven van individuele artiesten of culturele organisaties in het kader van 'OMG! Van Eyck was here' kunnen via de bestaande culturele projectsubsidies een beroep doen op ondersteuning. Zowel opkomend talent als gevestigde waarden komen hiervoor in aanmerking, op voorwaarde dat ze gevestigd zijn in Gent en het project buiten hun reguliere werking valt.

Subsidies voor culturele en artistieke projecten