• Sami Souguir

    Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning

›› Home ›› Nieuws

Extra aandacht voor gierzwaluwen bij restauratie kerk in Klein Begijnhof

25 augustus 2023

De gevel, de toren en het dak van de Onze-Lieve-Vrouw-Presentatiekerk in het Klein Begijnhof krijgen vanaf volgende week een opfrisbeurt. Tijdens de werken wordt er extra rekening gehouden met de gierzwaluwen die er in de lente en zomer komen broeden. Zo worden er in de nieuwe dakgoten zelfs gaten geboord.

De restauratie van de kerk is hoognodig. Kleine brokstukjes vallen van de gevels en het dak is op sommige plaatsen in slechte staat. Vanaf volgende week beginnen de voorbereidende werken, eind september start de restauratie van het schip, de toren en de voorgevel. In 2024 zijn de zijbeuken aan de beurt, het einde van de werken is voor de zomer van 2025. Zowel het Begijnhof als de kerk blijven toegankelijk. De omwonenden worden persoonlijk op de hoogte gebracht via een brief.

Schepen van Erediensten Sami Souguir: "Met een investering van 2,7 miljoen euro, waarvan 1,4 miljoen subsidies van het Agentschap Onroerend Erfgoed, voeren we de broodnodige restauratie van de Onze-Lieve-Vrouw-Presentatiekerk in het Klein Begijnhof uit en onderhouden we dit kostbaar erfgoed, zodat ook de volgende generaties daarvan kunnen genieten."

Het is geen toeval dat de werken na de zomer beginnen. De broedperiode van de gierzwaluwen is dan immers achter de rug, dus kan de aannemer ongestoord zijn gang gaan. Maar de bij wet beschermde vogels zijn redelijk honkvast, en keren elk jaar naar hetzelfde nest terug om te broeden.

Daarom wordt er tijdens de werken altijd gezorgd dat de doorgang naar de kieren en spleten bij de dakgoten vrij blijft. Als de gierzwaluwen terugkomen, moeten ze makkelijk naar hun broedplek kunnen. Bovendien vinden er tijdens de broedperiode zelf geen werken aan de dakgoten plaats. In de nieuwe dakgoten worden ook om de twee meter gaten geboord om het de vogels extra makkelijk te maken.


Bron: Stad Gent