• Sami Souguir

    Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning

›› Home ›› Nieuws

Ontwerp klaar voor nieuw stadsgebouw aan Koningin Fabiolalaan

30 mei 2024

De plannen voor het stadsgebouw aan de Koningin Fabiolalaan zijn klaar. In het gebouw komt een basisschool met buitenschoolse opvang, een kinderdagverblijf en lokalen voor jeugdwerking. Als alles volgens plan verloopt, starten de werken in het voorjaar van 2025 en opent het stadsgebouw eind 2026.

De komende jaren ondergaat de Koningin Fabiolalaan een hele metamorfose. Er komt een nieuw park, het Rijsenbergpark, een stadsgebouw, en nieuwe woningen. In het stadsgebouw komt een basisschool voor 240 leerlingen met buitenschoolse opvang, een kinderdagverblijf met 28 plaatsen en lokalen voor jeugdwerking.

Het gebouw is zo’n 4.200 vierkante meter groot met buiten een grote speelruimte en een fietsenstalling. De hoofdingang komt aan het toekomstige ‘Entreeplein’, tegenover de Verpleegsterstraat. Het kinderdagverblijf, de kleuterklassen en de opvang komen op de eerste verdieping, waar ook een groene speelplaats komt.

Op de tweede en derde verdieping komen de lagere schoolklassen met aanpalende bufferzones, die door de leefgroepen gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld groepswerkjes, zelfstandig werk of focuswerk. Op deze verdieping komen ook enkele jeugdlokalen voor recreatie en repetities.

De sporthal en het buitensportveld bevinden zich op de vierde verdieping. Tot slot komen er ook overdekte buitenterrassen die kunnen dienstdoen als speelzone of buitenklassen.

Schepen van Stadsontwikkeling en voorzitter sogent Sami Souguir: "Het stadsgebouw is een heel duurzaam project dankzij goede isolatie, zonnepanelen en warmtepompen. Bovendien gaat er extra aandacht naar gedeeld gebruik. Zo zal de buurt de sporthal, het sportveld, de refter en de polyvalente ruimte kunnen gebruiken."

"Met dit gebouw spelen we in op de evoluties in onze stad door de scholen en kinderdagverblijven dicht bij de woon- of werkplekken van de gezinnen te voorzien. Het Stedelijk Onderwijs Gent voorziet hier een leefschool voor kinderen van 3 tot 12, met een ervaringsgericht project dat inzet op de brede ontwikkeling van de kinderen." - Evita Willaert, schepen van Onderwijs

Buurtbewoners kunnen op maandag 17 juni 2024 tijdens een infomoment de plannen inkijken. Als alles goed gaat, beginnen de werken in het voorjaar van 2025 en opent het gebouw eind 2026.

Bouwconsortium Aurora Scholen staat in voor het project, het ontwerp is van Compagnie O Architecten. Circa 80 procent van de kosten wordt gesubsidieerd door Agion, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs. Het stadsgebouw maakt deel uit van Project Gent-Sint-Pieters.


Bron: Stad Gent