• Sami Souguir

    Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning

›› Home ›› Nieuws

Project vertramming buslijn 7

5 mei 2018

Om een antwoord te bieden op het mobiliteitsvraagstuk in en rond de stad Gent, besliste het huidig stadsbestuur om samen met De Lijn het openbaar vervoer verder uit te bouwen. Het zogenaamde Pegasusplan voorziet o.a. in zes nieuwe tramlijnen waaronder tramlijn 7. Deze lijn loopt van het Sint-Pietersstation, via de Heuvelpoort en de Zuid naar de Dampoort. Momenteel wordt het traject bediend door een reeks van bussen die men op termijn wil vervangen door de tram. Grote voordelen hiervan manifesteren zich vooral op vlak van ecologie en de grotere passagierscapaciteit.

Eén van de grote knelpunten van het traject is het drukke kruispunt van de Heuvelpoort. Dat kan naast het drukke autoverkeer geen passage van een tram meer aan. Vandaar overweegt men de ondertunneling van het kruispunt voor het doorgaand autoverkeer van de R40. Dit zou bovengronds enorme mogelijkheden bieden voor voetganger, fietser, plaatselijk verkeer en de tram. Bovendien schept dit mogelijkheden voor de aanleg van een heus museumplein ter hoogte van het SMAK en het MSK en de uitbreiding van het Citadelpark. Momenteel worden de studies voor de aanleg van tramlijn 7 afgerond. De beslissing hierover ligt bij de Vlaamse Regering. Open Vld pleit voor een snelle beslissing waardoor voorliggend plan nu eindelijk kan worden uitgevoerd.