›› Home ›› Nieuws

Burgervoorstel rond herbestemming Sint-Annakerk op gemeenteraad

12 september 2019

Op de gemeenteraad van 23 september 2019 wordt een 'voorstel van burgers' rond de herbestemming van de Sint-Annakerk geagendeerd. De vzw SOS Sint-Anna Gent diende dit voorstel in op 2 september 2019. De vzw verzamelde hiervoor 5.676 handtekeningen. Na onderzoek blijken 4.046 handtekeningen geldig te zijn.

Voldoende handtekeningen

Om een voorstel van burgers op de gemeenteraad te agenderen, moet het gesteund zijn door minstens 1 procent van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar. Op 2 september 2019 telde Gent 216.665 inwoners ouder dan 16 jaar, daarom waren er 2.167 handtekeningen vereist. Uit onderzoek is gebleken dat er van de 5.676 handtekeningen 4.046 geldig zijn (andere zijn bijvoorbeeld van mensen die niet in Gent wonen of die jonger zijn dan 16 jaar).


Voorstel op de gemeenteraad

Het ontvankelijkheidsonderzoek wees uit dat ook aan de andere formele voorwaarden werd voldaan. Het college van burgemeester en schepenen heeft dan ook beslist om het voorstel van burgers te agenderen op de gemeenteraad van 23 september 2019.

De initiatiefnemers krijgen bij aanvang van de gemeenteraad vijftien minuten de tijd om de raadsleden te overtuigen van hun voorstel. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om te komen tot een transparante herbestemming van de Sint-Annakerk met inspraak van burgers. Meer bepaald stellen de initiatiefnemers twee vragen:

  • Start een weg naar een transparante herbestemming
  • Inspraak voor de burgers bij het bepalen van de eindbestemming


Eerst zal geoordeeld moeten worden of de gemeenteraad wel bevoegd is om die beslissing te nemen. Zoja, zal ter zitting beslist worden om het voorstel van burgers onmiddellijk te behandelen of eerst nog te agenderen op de eerstvolgende bevoegde commissie. In dat laatste geval zal het opnieuw geagendeerd worden op de gemeenteraad van 21 oktober 2019.


Bron: Persruimte Stad Gent