• Sami Souguir

    Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning

›› Home ›› Nieuws

Wij gaan voor een nieuwe toekomst voor Nieuw-Gent

30 maart 2018

De wijk Nieuw Gent en de regio rondom het Gentse UZ is een bruisende omgeving waar heel wat mensen wonen en/of werken. Kenmerkend voor de wijk is de enorme diversiteit van zijn inwoners wat onmiskenbaar een verrijking kan zijn. Uiteraard stelt dit alles ons ook voor een enorme uitdaging op vlak van veiligheid, mobiliteit en wonen. Uitdagingen die we als Open Vld niet uit de weg gaan.

Zo willen we de komende jaren letterlijk en figuurlijk meebouwen aan een betere buurt. Dat betekent in de eerste plaats een totale reconversie van de wijk die voorziet in betaalbaar en aangenaam wonen.

In 2016 werd hiervoor, in opdracht van Stad Gent, WoninGent en de VMSW, een studie uitgevoerd door een team van architectenbureaus. Bij hun opdracht werden al heel wat bewonerssignalen van de laatste jaren meegegeven. En ook bij de uitwerking van de deelprojecten komen er nog inspraakmomenten.

De eerste ontwerpplannen werden eind 2017 afgerond en voorzien in nieuwe en kwalitatieve appartementen, gekoppeld aan meer groen en ruimte voor winkels, kantoren en sociale ontmoetingsplaatsen.

Volgens de huidige plannen beginnen we te bouwen rond de jaarwisseling 2019-2020 en nemen de werken ongeveer 15 jaar in beslag.