›› Home ›› Nieuws

De Krook zet burgerwetenschap in de kijker: word voor even zelf onderzoeker

9 oktober 2019

De Krook staat nog tot en met 24 november met 'Iedereen Onderzoeker' in het teken van citizen science. Je  kan er niet alleen kennismaken met 13 burgerwetenschapsprojecten, maar ook heel wat workshops volgen. Zo kan je onder meer je stamboom uitspitten op zoek naar je voormoeders of zelf de luchtkwaliteit leren meten.

Bij citizen science of burgerwetenschap kunnen burgers, ongeacht hun achtergrond, meewerken aan allerlei wetenschappelijke projecten. Een win-win: onderzoekers krijgen hulp van het publiek bij het uitvoeren van wetenschappelijke taken, terwijl burgers inspraak en inzicht krijgen in het wetenschappelijk proces.


Selfies en computers

De Krook stelt met Iedereen Onderzoeker nog tot en met 24 november 13 burgerwetenschapsprojecten voor die in 2018 financiële steun kregen van het Vlaams Departement Economie, Wetenschap en Innovatie. Je ontdekt er onder meer hoe selfies van burgers computers op een meer natuurlijke manier kunnen leren praten (project ‘Burgerpraat’, UGent). Of hoe Gentse schoolkinderen de verkeersveiligheid rondom hun school in kaart brengen (project ‘FietsSTEM’, UGent).


Workshops

Elke woensdagnamiddag kunnen bezoekers een workshop volgen gegeven door een van de projectleiders. Zo kan je een eigen meetstation leren opstellen om de luchtkwaliteit te meten of kan je onderzoek doen naar je afstamming, in het bijzonder naar je voormoeders. Ontdek alle workshops hier.


Schepen van Cultuur en voorzitter De Krook Sami Souguir: "Dit thema is belangrijk omdat we in De Krook willen aantonen dat wetenschappelijk onderzoek niet in een ivoren toren gebeurt en dat iedereen zijn steentje kan bijdragen."

Dit programma kwam tot stand mede dankzij een samenwerking tussen De Krook, het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse overheid en Scivil, expertisecentrum Citizen Science Vlaanderen.


Bron: Persruimte Stad Gent