Verkeersveiligheid Kortrijksesteenweg

16 april 2018

Naar aanleiding van het recente ongeval met een fietser langs de Antwerpsesteenweg in Oostakker, bleek de aanpak van de gevaarlijke punten in het verkeer plots in een stroomversnelling te komen. Er kwam een nieuwe dynamische lijst op basis van recente ongevallencijfers (2014-2016). Op de lijst staan 213 locaties, waarvan 17 in Gent. Er zijn echter nog pijnpunten op Gents grondgebied.

Zo moeten bewoners van de "schilderswijk" die met de fiets richting centrum van Sint-Denijs-Westrem willen, rond de tunnel richting voetgangerstunnel onder de sporen. Rond de tunnel zijn de rijstroken smal en is er geen enkele fietsvoorziening. Hoewel er een doorgang is in de betonnen middenberm t.h.v. de bushalte aan de Kortrijksesteenweg, is oversteken er vaak levensgevaarlijk.

De Kortrijksesteenweg zal met de, hopelijk snelle, komst van het tracé van tramlijn 7 ingrijpende wijzigingen ondergaan, maar toch vragen omwonenden dringend een minimale heraanleg van fiets- en voetpaden.

Bijvoorbeeld de Kortrijksesteenweg is er zo een. Omwonenden durven zich soms niet meer als voetganger of fietser verplaatsen door de gevaarlijke verkeerssituaties. Een belangrijk aandachtspunt is de oversteekbaarheid van de Kortrijksesteenweg, die een grote barrièrewerking heeft.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Zijn er, in afwachting van een heraanleg, plannen om de verkeersveiligheid van de Kortrijksesteenweg te verbeteren? Bijvoorbeeld voor de bewoners van de schilderswijk?
  • Op welke manier zullen de 17 gevaarlijke punten, op de nieuwe dynamische lijst, in Gent nu verder aangepakt worden?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Zijn er, in afwachting van een heraanleg, plannen om de verkeersveiligheid van de Kortrijksesteenweg te verbeteren? Bijvoorbeeld voor de bewoners van de schilderswijk?

We hebben hierover even de wegbeheerder geraadpleegd, het Agentschap Wegen en Verkeer van het Vlaams Gewest. Er zijn hier momenteel geen plannen om tot een voorlopige herinrichting over te gaan van de Kortrijksesteenweg.

In dit verband is het natuurlijk bijzonder jammer dat er vanuit de Vlaamse Regering geen vaart wordt gezet achter de vertramming van lijn 7. Zoals u ongetwijfeld weet, was de MER voor deze vertramming al af, maar heeft men beslist om nog een bijkomende studie te laten ondernemen naar een mogelijke “trambus” voor de lijn 7, waardoor de herinrichting te gronde van de Kortrijksesteenweg opnieuw verder af is. De Stad Gent werd trouwens ook niet betrokken bij deze bijkomende studie.


Op welke manier zullen de 17 gevaarlijke punten, op de nieuwe dynamische lijst, in Gent nu verder aangepakt worden?

De wegbeheerder wist ons ook nog te melden dat er in de loop van de volgende maanden een overleg gepland is over de lijst met de zwarte punten en de aanpak er van. Meer details over de aanpak van die punten hebben we voorlopig nog niet.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken