Staat wegdek Tichelrei

10 april 2018

Het wegdek van de Tichelrei ligt er niet al te best bij, vol putten en verzakkingen. Bij regenweer blijven dan ook talrijke plassen staan (zie foto). In het Wegen Informatie Systeem (WIS) krijgt de straat een kwaliteitslabel C1-C3 mee, wat wijst op (herstelbare) schade.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Zal de schade aan het wegdek in de Tichelrei hersteld worden? Zo ja, wat is hiervoor de timing?
  • Is er zich op de aanleiding van deze talrijke verzakkingen?
  • Is er voor de Tichelrei al een vernieuwing of heraanleg voorzien? Zo ja, wat is hiervoor de timing?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

De schade aan de Tichelrei wordt stelselmatig hersteld voor zover dat mogelijk is. De oorzaak van de schade is de oudere wegverharding die aan slijtage onderhevig is. Door de bijzondere wegverharding (type ineengrijpende betonstraatstenen) ontstaan er een soort van glooiende putten.  Deze strekken zich uit over grotere oppervlaktes, waardoor herstellingen er niet evident zijn. Eenmaal men begint te herstellen, moeten grote delen van het wegdek uitgebroken worden doordat de stenen in elkaar grijpen.

Een project tot integrale vernieuwing van de Tichelrei staat nog niet concreet gepland.

In die omgeving zijn ook nog wel wat ingrijpende bouwwerven gepland zoals voor de Volkskliniek en sociale huisvesting. Om een nieuw openbaar domein zo lang mogelijk gaaf te houden zijn dergelijke grote werken best achter de rug alvorens heraanleg in te plannen.

De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen blijft de situatie wel verder opvolgen en herstelt waar nodig en mogelijk. Er zal ook contact opgenomen worden met FARYS om na te gaan of er extra kolken kunnen komen, zodat de waterafvoer er vlotter kan verlopen.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken