›› Home ›› Nieuws

Nieuws

Tickets voor Gravensteen nu ook online beschikbaar
24 januari 2019 - Het Gravensteen pakt uit met een primeur voor de Gentse musea en historische huizen. Vanaf vrijdag 25 januari 2019 kunnen geïnteresseerden hun bezoek aan het Gravensteen ook online reserveren. Lees meer...


Nieuwe Gentse coalitie heeft bestuursakkoord 2019-2024 klaar
15 december 2018 - Het toekomstige Gentse college van burgemeester en schepenen heeft het bestuursakkoord voor de periode 2019 - 2024 klaar. Het akkoord met als titel ‘Ambitie en durf voor Gent’ zet de krijtlijnen uit voor de toekomst van onze stad. Lees meer...


1 december 2018 - Het bestuur van Open Vld Gent heeft de startnota van delegatieleiders Mathias De Clercq en Filip Watteeuw unaniem goedgekeurd die zal dienen als raamwerk voor een toekomstig bestuursakkoord tussen Open Vld, Groen, sp.a en CD&V. In 14 ambitieuze werven zetten ze de bakens uit voor het Gent van morgen, met een bruisende economie, schone lucht en veilig verkeer, betaalbaar wonen en armoedebestrijding. Lees meer...


Open Vld houdt woord: parkeertarieven dalen
20 mei 2018 - Open Vld heeft woord gehouden: het circulatie- en parkeerplan worden aangepast. Naast een verlaging van de parkeertarieven voor ondergronds parkeren in de binnenstad, betekent dit o.a. voor de stationsbuurt dat de 2 x 15 minuten gratis parkeren verlengd wordt naar 2 x 20 minuten. Lees meer...


Werken aan het Sint-Pietersstation moeten sneller vooruit
19 mei 2018 - In de zomer van 2004 werd de samenwerkingsovereenkomst “Project Gent-Sint-Pieters” door de NMBS, De Lijn, Stad Gent, AWV en Eurostation ondertekend. Deze overeenkomst omvat o.a. de coördinatie van een heus Masterplan vanaf de Kortrijksesteenweg tot aan de Snepkaai. Dat plan wil ons leiden naar het station van de 21ste eeuw dat in harmonie met zijn omgeving alle comfort biedt aan de reiziger en zijn omwonenden. Lees meer...


Verkeersveiligheid Maria Hendrikaplein
18 mei 2018 - De trage vorderingen van de werken zijn ook een doorn in het oog voor het stadsbestuur, dat snel werk wil maken van een heraanleg van het Maria Hendrikaplein en omgeving. Het plein is een beschermd stadsgezicht, maar vandaag ziet het er eerder uit als een veredelde fietsparking door het blijvend tekort aan ondergrondse fietsenstallingen op de stationssite. Bovendien leidt de chaotische verkeerssituatie rondom het plein dagelijks voor gevaarlijke toestanden en een pak frustraties bij de reiziger. Lees meer...


9,5 miljoen voor renovatie ICC
10 mei 2018 - Het ICC en de Floraliënhal in het Citadelpark van Gent zullen de komende jaren gerenoveerd, opgewaardeerd en volledig heringericht worden. De Vlaamse overheid kent hiervoor een subsidie toe van 9,5 miljoen euro. Lees meer...


5 mei 2018 - Wat hebben Kamaliza De Graeve, Guy Verhofstadt, Mania Vander Cam en Manuel Mugica Gonzalez gemeen? Ze zijn allen kandidaat voor Open Vld Gent voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. Allemaal anders, allemaal Gentenaar. Kandidaat-burgemeester Mathias De Clercq stelde hen voor op het Stadscongres van Open Vld Gent in de Internationale School van Gent. Lees meer...


Project vertramming buslijn 7
5 mei 2018 - Om een antwoord te bieden op het mobiliteitsvraagstuk in en rond de stad Gent, besliste het huidig stadsbestuur om samen met De Lijn het openbaar vervoer verder uit te bouwen. Het zogenaamde Pegasusplan voorziet o.a. in zes nieuwe tramlijnen waaronder tramlijn 7. Deze lijn loopt van het Sint-Pietersstation, via de Heuvelpoort en de Zuid naar de Dampoort. Momenteel wordt het traject bediend door een reeks van bussen die men op termijn wil vervangen door de tram. Grote voordelen hiervan manifesteren zich vooral op vlak van ecologie en de grotere passagierscapaciteit. Lees meer...


Nieuwe fietsbrug aan de Koningin Fabiolalaan
1 mei 2018 - Tussen de Fabiolalaan en de Griendijk wordt een vaste fiets- en voetgangersbrug gerealiseerd over de Leie en de Snepkaai. De brug kadert binnen de uitbouw van het stadsregionaal fietsnetwerk en vormt als onderdeel van het Westerringspoor en het Rinkhoutpad het sluitstuk van een zgn. trage verbinding tussen het Maria-Hendrikaplein en het recreatiedomein Blaarmeersen. Lees meer...


<<  1   5   8   9   10   11   12     >>