›› Home ›› Nieuws

Nieuws

9,5 miljoen voor renovatie ICC
10 mei 2018 - Het ICC en de Floraliënhal in het Citadelpark van Gent zullen de komende jaren gerenoveerd, opgewaardeerd en volledig heringericht worden. De Vlaamse overheid kent hiervoor een subsidie toe van 9,5 miljoen euro. Lees meer...


5 mei 2018 - Wat hebben Kamaliza De Graeve, Guy Verhofstadt, Mania Vander Cam en Manuel Mugica Gonzalez gemeen? Ze zijn allen kandidaat voor Open Vld Gent voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. Allemaal anders, allemaal Gentenaar. Kandidaat-burgemeester Mathias De Clercq stelde hen voor op het Stadscongres van Open Vld Gent in de Internationale School van Gent. Lees meer...


Project vertramming buslijn 7
5 mei 2018 - Om een antwoord te bieden op het mobiliteitsvraagstuk in en rond de stad Gent, besliste het huidig stadsbestuur om samen met De Lijn het openbaar vervoer verder uit te bouwen. Het zogenaamde Pegasusplan voorziet o.a. in zes nieuwe tramlijnen waaronder tramlijn 7. Deze lijn loopt van het Sint-Pietersstation, via de Heuvelpoort en de Zuid naar de Dampoort. Momenteel wordt het traject bediend door een reeks van bussen die men op termijn wil vervangen door de tram. Grote voordelen hiervan manifesteren zich vooral op vlak van ecologie en de grotere passagierscapaciteit. Lees meer...


Nieuwe fietsbrug aan de Koningin Fabiolalaan
1 mei 2018 - Tussen de Fabiolalaan en de Griendijk wordt een vaste fiets- en voetgangersbrug gerealiseerd over de Leie en de Snepkaai. De brug kadert binnen de uitbouw van het stadsregionaal fietsnetwerk en vormt als onderdeel van het Westerringspoor en het Rinkhoutpad het sluitstuk van een zgn. trage verbinding tussen het Maria-Hendrikaplein en het recreatiedomein Blaarmeersen. Lees meer...


Chantal Claeys krijgt dreef in stationsbuurt
28 april 2018 - Voormalig Open Vld-schepen Chantal Claeys, die in 2005 haar lange strijd tegen kanker verloor, heeft een straat naar haar vernoemd gekregen. De nieuw aan te leggen weg tussen de Koningin Fabiololaan en de Duifhuisstraat heet nu de ‘Chantal Claeysdreef’. Lees meer...


Wij gaan voor een nieuwe toekomst voor Nieuw-Gent
30 maart 2018 - De wijk Nieuw Gent en de regio rondom het Gentse UZ is een bruisende omgeving waar heel wat mensen wonen en/of werken. Kenmerkend voor de wijk is de enorme diversiteit van zijn inwoners wat onmiskenbaar een verrijking kan zijn. Uiteraard stelt dit alles ons ook voor een enorme uitdaging op vlak van veiligheid, mobiliteit en wonen. Uitdagingen die we als Open Vld niet uit de weg gaan. Lees meer...


Bouwen aan een leefbare en bruisende buurt
29 maart 2018 - De reconversie omvat concreet de sloop van zes verouderde woontorens die vervangen worden door nieuwbouwappartementen. De nieuwe gebouwen hebben minder appartementen per inkomhal. Dat betekent dat de appartementen minder hoog zullen zijn, wat veiliger en gezelliger aanvoelt. Elk appartement krijgt een balkon of buitenruimte. Tijdens de vernieuwing komt niemand op straat te staan. Daarom wordt er gefaseerd gewerkt. Er wordt eerst gebouwd, daarna gesloopt. Lees meer...


Steenakker en omgeving

28 maart 2018 - Ook Steenakker en omgeving wordt grondig aangepakt. FARYS legt een gescheiden rioleringsstelsel aan. In alle straten is er ruime aandacht voor meer groen in het straatbeeld. We besteden aandacht aan voldoende parkeerplaatsen. Er wordt ingezet op het creëren van woonerven, waarbij doorgaand verkeer wordt ontmoedigd. Ten slotte zal er een verbinding voor voetgangers en fietsers gemaakt worden tussen de Muilaardstraat en het Henri Storyplein. Een nieuwe brug over de Leebeek zal ervoor zorgen dat fietsers en voetgangers veilig en comfortabel kunnen oversteken.


Een nog veiligere buurt
25 maart 2018 - Tijdens deze legislatuur werd heel wat geïnvesteerd in veiligheid. O.a. in een toegankelijke en aanwezige wijkwerking van de politie. En het werkt. Dat blijkt uit cijfers van de politie die duiden op een daling van het aantal feiten in en rond Nieuw Gent. Goed nieuws, maar we mogen niet blind zijn voor blijvende overlast en criminaliteit en pleiten daarom voor bijkomende investeringen in veiligheid. Lees meer...


KAA Gent Foundation De verbindende kracht van KAA Gent
23 maart 2018 - In 2012 werd naar Engels model de vzw Voetbal in de stad, tegenwoordig KAA Gent Foundation, opgericht. De Foundation coördineert sociale projecten met als doel kwetsbare kinderen, jongeren en Gentenaars in het algemeen, nieuwe kansen te bieden. Speciale aandacht gaat hierbij naar de wijk Nieuw Gent - Steenakker. De KAA Gent Foundation is met projecten zoals de Buffalo Cup, Buffalo League, de Buffalo Dance Academy, HT Gantoise Legends en Bij Pino prominent in de wijk aanwezig. Lees meer...


<<  1   5   10   25   34   35   36   37   38     >>