›› Home ›› Nieuws

Nieuws

College op driedaagse over meerjarenplan
8 februari 2019 - Het college van burgemeester en schepenen trekt op 10, 11 en 12 februari 2019 naar Oostende om het bestuursakkoord te vertalen naar een nieuwe missie voor de Stad Gent en nieuwe (hoofd)strategische doelstellingen op te maken. Lees meer...


Ontwerpteam voor renovatie Dienstencentrum Gentbrugge gekend

Ontwerpteam voor renovatie Dienstencentrum Gentbrugge gekend
25 januari 2019 - De Stad Gent kent de ontwerpopdracht voor de totale renovatie van het Dienstencentrum in Gentbrugge toe aan het ontwerpteam TRANS Architectuur Cvba. De renovatie zal plaats bieden aan de Academie voor Muziek, Woord en Dans De Kunstbrug, de lagere afdeling van Freinetschool 't Groen Drieske, het politiecommissariaat Gentbrugge, de Dienst Burgerzaken, de Bibliotheek (filiaal Gentbrugge), een leescafé en co-werkplekken op maat van de buurt. Lees meer...


Stad Gent ondersteunt initiatieven rond het themajaar OMG! Van Eyck Was Here in 2020
25 januari 2019 - In 2020 brengt Gent met het cultureel-toeristische themajaar 'OMG! Van Eyck was here' een jaar lang hulde aan Jan Van Eyck, de Vlaamse Meester die onlosmakelijk met de stad verbonden is door zijn wereldberoemde meesterwerk, het Lam Gods. Lees meer...


MSK laat blinden aan kunst voelen
24 januari 2019 - Vanaf 24 januari 2019 kunnen bezoekers in het Museum voor Schone Kunsten Gent (MSK) ook met hun handen aan kunst komen. Voor ‘Het goede huis’ (1926) van de Belgische kunstenaar Gustave De Smet lanceert het museum een eerste voelplaat permanent in de vaste collectie. Lees meer...


Tickets voor Gravensteen nu ook online beschikbaar
24 januari 2019 - Het Gravensteen pakt uit met een primeur voor de Gentse musea en historische huizen. Vanaf vrijdag 25 januari 2019 kunnen geïnteresseerden hun bezoek aan het Gravensteen ook online reserveren. Lees meer...


Nieuwe Gentse coalitie heeft bestuursakkoord 2019-2024 klaar
15 december 2018 - Het toekomstige Gentse college van burgemeester en schepenen heeft het bestuursakkoord voor de periode 2019 - 2024 klaar. Het akkoord met als titel ‘Ambitie en durf voor Gent’ zet de krijtlijnen uit voor de toekomst van onze stad. Lees meer...


1 december 2018 - Het bestuur van Open Vld Gent heeft de startnota van delegatieleiders Mathias De Clercq en Filip Watteeuw unaniem goedgekeurd die zal dienen als raamwerk voor een toekomstig bestuursakkoord tussen Open Vld, Groen, sp.a en CD&V. In 14 ambitieuze werven zetten ze de bakens uit voor het Gent van morgen, met een bruisende economie, schone lucht en veilig verkeer, betaalbaar wonen en armoedebestrijding. Lees meer...


Open Vld houdt woord: parkeertarieven dalen
20 mei 2018 - Open Vld heeft woord gehouden: het circulatie- en parkeerplan worden aangepast. Naast een verlaging van de parkeertarieven voor ondergronds parkeren in de binnenstad, betekent dit o.a. voor de stationsbuurt dat de 2 x 15 minuten gratis parkeren verlengd wordt naar 2 x 20 minuten. Lees meer...


Werken aan het Sint-Pietersstation moeten sneller vooruit
19 mei 2018 - In de zomer van 2004 werd de samenwerkingsovereenkomst “Project Gent-Sint-Pieters” door de NMBS, De Lijn, Stad Gent, AWV en Eurostation ondertekend. Deze overeenkomst omvat o.a. de coördinatie van een heus Masterplan vanaf de Kortrijksesteenweg tot aan de Snepkaai. Dat plan wil ons leiden naar het station van de 21ste eeuw dat in harmonie met zijn omgeving alle comfort biedt aan de reiziger en zijn omwonenden. Lees meer...


Verkeersveiligheid Maria Hendrikaplein
18 mei 2018 - De trage vorderingen van de werken zijn ook een doorn in het oog voor het stadsbestuur, dat snel werk wil maken van een heraanleg van het Maria Hendrikaplein en omgeving. Het plein is een beschermd stadsgezicht, maar vandaag ziet het er eerder uit als een veredelde fietsparking door het blijvend tekort aan ondergrondse fietsenstallingen op de stationssite. Bovendien leidt de chaotische verkeerssituatie rondom het plein dagelijks voor gevaarlijke toestanden en een pak frustraties bij de reiziger. Lees meer...


<<  1   5   10   25   33   34   35   36   37   38     >>