›› Home ›› Nieuws

Nieuws

Tijdelijke invulling
1 maart 2019 - De Meubelfabriek, de tijdelijke invulling van de terreinen van de voormalige bowling 'De Meibloem' en de voormalige meubelfabriek 'Pauvers-Vandenberghe', gaat van start. 20 organisaties bouwen er aan een broedplaats voor makers, sociale ondernemers en buurtinitiatieven. Lees meer...


Expo
21 februari 2019 - Op 28 februari 2019 opent op de gelijkvloerse verdieping van De Krook een nieuwe tentoonstelling over het smartphonegebruik. In de expo 'Mijn smartphone, mijn vriend?' buigen de verschillende Krookpartners Bibliotheek De Krook, UGent en imec zich samen over de rol van de smartphone in de maatschappij van vandaag en morgen. Lees meer...


Grootschalig onderzoek toont grote tevredenheid aan bij de Gentse bibliotheekgebruiker
19 februari 2019 - De Krook en de Gentse wijkbibliotheken scoren goed bij hun bezoekers. Dat blijkt uit de resultaten van een grootschalig gebruikersonderzoek. Vooral de collectie en het aanbod, maar ook de dienstverlening, het activiteitenaanbod en de openingsuren zorgen voor tevreden geluiden. Qua infrastructuur is er wel nog ruimte voor verbetering. Lees meer...


Gentenaars beslissen mee over nieuwe beiaardliedjes
15 februari 2019 - Tot zondag 10 maart 2019 kunnen alle Gentenaars mee stemmen voor de nieuwe beiaardliedjes. Om de twee jaar, in de Stille Week voor Pasen, 'versteekt' of programmeert de beiaardier de speeltrommel. De longlist van tien liedjes biedt een gevarieerd aanbod, van gevestigde waarden tot hedendaags Belgisch talent. De vier liedjes met de meeste stemmen zullen vanaf Pasen uit de galmgaten van het belfort klinken. Lees meer...


College op driedaagse over meerjarenplan
8 februari 2019 - Het college van burgemeester en schepenen trekt op 10, 11 en 12 februari 2019 naar Oostende om het bestuursakkoord te vertalen naar een nieuwe missie voor de Stad Gent en nieuwe (hoofd)strategische doelstellingen op te maken. Lees meer...


Ontwerpteam voor renovatie Dienstencentrum Gentbrugge gekend

Ontwerpteam voor renovatie Dienstencentrum Gentbrugge gekend
25 januari 2019 - De Stad Gent kent de ontwerpopdracht voor de totale renovatie van het Dienstencentrum in Gentbrugge toe aan het ontwerpteam TRANS Architectuur Cvba. De renovatie zal plaats bieden aan de Academie voor Muziek, Woord en Dans De Kunstbrug, de lagere afdeling van Freinetschool 't Groen Drieske, het politiecommissariaat Gentbrugge, de Dienst Burgerzaken, de Bibliotheek (filiaal Gentbrugge), een leescafé en co-werkplekken op maat van de buurt. Lees meer...


Stad Gent ondersteunt initiatieven rond het themajaar OMG! Van Eyck Was Here in 2020
25 januari 2019 - In 2020 brengt Gent met het cultureel-toeristische themajaar 'OMG! Van Eyck was here' een jaar lang hulde aan Jan Van Eyck, de Vlaamse Meester die onlosmakelijk met de stad verbonden is door zijn wereldberoemde meesterwerk, het Lam Gods. Lees meer...


MSK laat blinden aan kunst voelen
24 januari 2019 - Vanaf 24 januari 2019 kunnen bezoekers in het Museum voor Schone Kunsten Gent (MSK) ook met hun handen aan kunst komen. Voor ‘Het goede huis’ (1926) van de Belgische kunstenaar Gustave De Smet lanceert het museum een eerste voelplaat permanent in de vaste collectie. Lees meer...


Tickets voor Gravensteen nu ook online beschikbaar
24 januari 2019 - Het Gravensteen pakt uit met een primeur voor de Gentse musea en historische huizen. Vanaf vrijdag 25 januari 2019 kunnen geïnteresseerden hun bezoek aan het Gravensteen ook online reserveren. Lees meer...


Nieuwe Gentse coalitie heeft bestuursakkoord 2019-2024 klaar
15 december 2018 - Het toekomstige Gentse college van burgemeester en schepenen heeft het bestuursakkoord voor de periode 2019 - 2024 klaar. Het akkoord met als titel ‘Ambitie en durf voor Gent’ zet de krijtlijnen uit voor de toekomst van onze stad. Lees meer...


<<  1   5   10   24   25   26   27   28   29     >>